Strona główna » Polscy naukowcy zrealizują projekty badawcze poświęcone wpływowi COVID-19 na życie społeczne

Polscy naukowcy zrealizują projekty badawcze poświęcone wpływowi COVID-19 na życie społeczne

przez DignityNews.eu

Pięć projektów z udziałem polskich zespołów badawczych zostało nagrodzonych w międzynarodowym konkursie poświęconym wpływowi pandemii COVID-19 na życie społeczne organizowanym przez sieć Trans-Atlantic Platform for Social Sciences and Humanities (T-AP).

T-AP to sieć współpracy dla instytucji finansujących badania w zakresie nauk humanistycznych i społecznych z krajów Ameryki Północnej, Południowej i Europy ze środków krajowych agencji członkowskich.

Spośród 315 międzynarodowych wniosków złożonych w ramach konkursu 19 zostało zakwalifikowanych do finansowania. Wśród nich znalazło się 5 projektów z Polski, z trzech uczelni: Uniwersytetu Warszawskiego (UW), Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) w Krakowie i Uniwersytetu Wrocławskiego (UWr),  które otrzymały finansowanie ze środków Narodowego Centrum Nauki w wysokości ponad 2,85 mln złotych.

Polski zespół pod kierownictwem dr hab. Beaty Klimkiewicz z UJ, we współpracy z partnerami z Brazylii, USA i Wielkiej Brytanii, zrealizuje projekt dotyczący komunikacji politycznej i zdrowia publicznego.

Dr Mateusz Karolak z UWr, wraz z zespołem, będzie badać zjawiska odporności społecznej i oporu w świecie po pandemii. Badania będą realizowane z partnerami z Brazylii, Chorwacji, Finlandii, Kanady, Kolumbii, Niemiec, USA i Wielkiej Brytanii.

Badania kolejnego polskiego zespołu pod kierownictwem dra Piotra Modzelewskiego z UW, będą skoncentrowane na dwóch obszarach: zmniejszaniu nierówności i ich negatywnych skutków dla bardziej wrażliwych grup społecznych, oraz wspieraniu współrządzenia demokratycznego i partycypacji w życiu społecznym. Projekt będzie realizowany z partnerami z Kanady, USA i Wielkiej Brytanii.

Naukowcy pod kierownictwem dra hab. Sławomira Mandesa z UW sprawdzą, jak różne religie przyczyniają się do budowania bardziej odpornych, inkluzywnych i zrównoważonych społeczeństw, a także zmieniającą się rolę religii większościowych i mniejszościowych na „globalnej północy”: w Kanadzie, Niemczech, Irlandii/Irlandii Północnej i Polsce w związku ze zwiększonym zainteresowaniem duchowością w czasie pandemii COVID-19. Projekt realizowany będzie z partnerami z Kanady, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Zespół prof. Krystyny Slany z UJ, we współpracy z partnerami z Brazylii, Niemiec i Wielkiej Brytanii, zbada, w jaki sposób imigrantki stawiły czoła trudnościom, jakie przyjęły strategie oporu i sposoby szukania nowych rozwiązań w związku z pandemią.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować