Strona główna » Polscy naukowcy w międzynarodowym zespole, który bada problem natłoku informacji

Polscy naukowcy w międzynarodowym zespole, który bada problem natłoku informacji

przez Dignity News
Międzynarodowy zespół badaczy, z udziałem naukowców z Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, zajął się problemem natłoku informacji. Wyniki ich prac zamieszczono w czasopiśmie „Nature Human Behaviour”.

Poza badaczami z Polski w pracach biorą udział naukowcy z Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA, Izraela, Austrii i Słowenii. Badania prowadzono w ramach europejskiego projektu Omino (Horyzont Europa), który będzie kontynuowany do 2026 r.

Przestrzeń informacyjną należy traktować tak samo jak otaczające nas środowisko naturalne, w którym zanieczyszczenie wpływa na nasz dobrostan. Codzienne przeładowanie informacjami powoduje przeciążenie poznawcze, a połączone ze zmęczeniem, presją czasu oraz ograniczoną pojemnością pamięci roboczej utrudnia nam wykonywanie zadań. Także w pracy naukowej stykamy się z dużym problemem odfiltrowania nieistotnych lub niskiej jakości prac – wyjasnia prof. Przemysław Kazienko z Katedry Sztucznej Inteligencji Politechniki Wrocławskiej

Badacze zwracają uwagę, że z podobną sytuacją mieliśmy już do czynienia w trakcie rewolucji przemysłowej, kiedy to ogromny wzrost produkcji żelaza i chemikaliów uznano za niezbędny dla postępu. Obecnie rozumiemy jednak, że niosło to ze sobą poważne zagrożenia – niekontrolowane emisje dymów z kominów fabrycznych mogą prowadzić do degradacji i stanowić poważne zagrożenie dla ludzkości.

Pojawienie się ruchów środowiskowych pomogło zmienić naszą świadomość i postawy wobec eksploatacji przyrody. Wymusiło także zmiany prawne i ekonomiczne w celu ochrony powietrza, wody, gleby i jakości żywności.

W publikacji naukowcy wyróżnili trzy poziomy postrzegania przeciążenia informacyjnego, które są od siebie wzajemnie zależne: mechanizmy neuronalne i poznawcze na poziomie pojedynczej osoby, decyzje i percepcja informacji w ramach grup społecznych i ogólnospołeczny poziom interakcji między jednostkami, grupami i dostawcami informacji.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować