Strona główna » Polscy naukowcy przygotowali Barometr Wyborczy 2023

Polscy naukowcy przygotowali Barometr Wyborczy 2023

przez Dignity News
Naukowcy z najlepszych ośrodków akademickich w Polsce – pod kierownictwem Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) w Krakowie i przy technicznym wsparciu DigiPols Lab z Cyprus University of Technology – uruchomili Barometr Wyborczy 2023. Jest to darmowa aplikacja, która umożliwia polskim wyborcom porównanie własnych poglądów politycznych ze stanowiskami komitetów startujących w najbliższych wyborach parlamentarnych.

Barometr Wyborczy 2023 (https://barometrwyborczy.com) jest całkowicie niezależny merytorycznie i finansowo od partii i komitetów politycznych, kandydatów oraz innych organizacji. Jest przydatnym narzędziem nie tylko dla samych wyborców, ale również pracowników branży medialnej.

Daje on dostęp do wielu cennych informacji, które mogą być pomocne przy różnego rodzaju analizach, porównaniach czy stanowić istotny punkt odniesienia w przygotowywaniu materiałów na temat wyborów.

Aplikacja udostępnia każdemu użytkownikowi formularz pytań do uzupełnienia. Część z nich to standardowe pytania metryczkowe, natomiast część główna składa się z 28 twierdzeń, wobec których należy się ustosunkować za pomocą prostej, dedykowanej skali. Twierdzenia te obejmują takie zagadnienia, jak: praworządność, gospodarka, zarządzanie państwem, ekologia, sprawy zagraniczne czy wartości społeczne. Barometr pokazuje, w jakim zakresie poglądy użytkownika pokrywają się ze stanowiskami pięciu najpopularniejszych komitetów wyborczych startujących w wyborach.

Barometr Wyborczy 2023 jest częścią systemu obejmującego nawigatory wyborcze (Voting Advice Applications), czyli aplikacji służących pozycjonowaniu własnych poglądów w przestrzeni politycznej w związku z danymi wyborami. Działają one w wielu krajach, m.in. w Holandii, Niemczech czy Finlandii i były udostępniane we wcześniejszych latach obywatelom głosującym w wyborach samorządowych, krajowych czy do Parlamentu Europejskiego.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować