Strona główna » Polscy naukowcy przestrzegają: Tradycyjne grille są niebezpieczne dla zdrowia

Polscy naukowcy przestrzegają: Tradycyjne grille są niebezpieczne dla zdrowia

przez Dignity News
Na łamach “Journal of Hazardous Materials” ukazał się artykuł zespołu polskich naukowców z Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, w którym przedstawili innowacyjne i całościowe podejście do ilościowego określania emisji WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) i BTEX (mieszanina lotnych węglowodorów aromatycznych: benzenu, toluenu i trzech izomerów ksylenu) w procesie grillowania.

Polscy naukowcy zbadali skutki jakie niesie dla zdrowia przygotowywanie potraw na grillach opalanych węglem drzewnym i brykietem węglowym, elektrycznych oraz zasilanych gazem płynnym.

Obliczyli przy tym tzw. przyrostowe ryzyko zachorowania na raka w ciągu całego życia (ILCR – Incremental Lifetime Cancer Risk) związane z narażeniem się na rakotwórcze WWA i BTEX.

Jak czytamy w abstrakcie artykułu polskich badaczy, suma 15 stężeń WWA w grillowanych potrawach była najwyższa dla grillowania mięsa na brykietach z węgla drzewnego – 382 020,39 ng/m, a najniższa dla grillowania mięsa na grillu gazowym – 1 442,16 ng/m.

Z kolei emisja BTEX z grilla na węglu drzewnym była 130 razy wyższa w porównaniu z grillem gazowym.

We wszystkich rozważanych scenariuszach grillowanie z użyciem brykietów z węgla drzewnego i węglem drzewnym wyprowadza wskaźnik ILCR powyżej 10, co wskazuje na negatywny wpływ tradycyjnych grilli na zdrowie ludzkie.

Artykuł polskich naukowców uzupełnia wiedzę na temat szeroko zakrojonych implikacji zdrowotnych związanych z przygotowywaniem i obróbką żywności z wykorzystaniem tradycyjnych grilli. W ich ocenie zagrożenia z tym związane zbyt długo pozostają na marginesie zainteresowania społeczności naukowej i decydentów.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować