Strona główna » Polka w międzynarodowym zespole naukowców, który opisał genetyczne podłoże ciężkiego przebiegu COVID-19

Polka w międzynarodowym zespole naukowców, który opisał genetyczne podłoże ciężkiego przebiegu COVID-19

przez Dignity News
Dr Karolina Chwiałkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB) jest współautorka opublikowanego w „Nature” tekstu, w którym międzynarodowy zespół naukowców wskazał kluczowe obszary w genomie człowieka odpowiadające za podatność na zakażenie SARS-CoV-2 i ciężki przebieg COVID-19.

Aby lepiej zrozumieć biologiczne podstawy przebiegu zakażenia SARS-CoV-2, tysiące naukowców z całego świata utworzyło na początku 2020 r., zaraz po wybuchu pandemii, grupę badawczą o nazwie „COVID-19 Host Genetics Initiative” (HGI – www.covid19hg.org). Przyłączyły się do niej także grupy badawcze z Polski, w tym projekt prowadzony przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku pod kierownictwem prof. Marcina Moniuszko, realizowany we współpracy z zajmującą się badaniami wielkoskalowymi polską firmą biotechnologiczną IMAGENE.ME, którą kieruje dr hab. Mirosław Kwaśniewski.

COVID-19 Host Genetics Initiative to największe w historii nauk biologicznych konsorcjum badawcze, działające na bezprecedensową skalę. HGI prowadzi badania oparte na 60 niezależnych projektach z 25 krajów świata. W obecnej analizie badaniu poddano ponad 125,5 tys. osób zakażonych SARS-CoV-2 i ponad 2,5 mln pacjentów kontrolnych.

Na początku sierpnia magazyn naukowy „Nature” opublikował wyniki analizy konsorcjum HGI dotyczącej nie tylko poszukiwania podłoża genetycznego ciężkiego przebiegu COVID-19 u części pacjentów, lecz także samej podatności na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Współautorką tego artykułu jest dr Karolina Chwiałkowska, jedyna badaczka z polskiej jednostki naukowej.

To kompleksowe badania. Zidentyfikowano aż 11 nowych obszarów w genomie człowieka, których zmienność genetyczna jest istotna w kontekście podatności na zakażenie koronawirusem i przebiegu wywoływanej przez niego choroby. Wytypowano też 7 regionów w DNA związanych z podatnością na zakażenie i aż 16 związanych z ciężkością przebiegu COVID-19 – powiedziała dr Karolina Chwiałkowska.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować