Strona główna » Polak stanął na czele Światowego Programu Żywnościowego

Polak stanął na czele Światowego Programu Żywnościowego

przez DignityNews.eu

Podczas I regularnej sesji Rady Zarządzającej Światowego Programu Żywnościowego (World Food Programme – WFP), przedstawiciele 36 państw członkowskich Rady, wybrali Stałego Przedstawiciela Polski przy Organizacjach Narodów Zjednoczonych w Rzymie, ambasadora Artura Polloka, na urząd prezydenta tej organizacji. Ambasador Pollok jest pierwszym Polakiem w historii sprawującym tę funkcję,  zastąpił na tym stanowisku Shameema Ahsana z Bangladeszu – poinformował Łukasz Jasina, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Stały Przedstawiciel Rzeczpospolitej Polski w wystąpieniu zadeklarował pełne zaangażowanie w kontunuowaniu wysiłków w niesieniu pomocy najbardziej dotkniętym regionom świata.

Będę wspierać wysiłki Światowego Programu Żywnościowego na rzecz dostarczania wsparcia państwom najbardziej potrzebującym, zwłaszcza tym, które zostały dotknięte kryzysami humanitarnymi – zaznaczył. Szczególnie chcę zabiegać o taką pomoc, która ułatwi społecznościom osiągnięcie samowystarczalności i odporności na wstrząsy – dodał nowy prezydent WFP.

Artur Pollok jest doktorem nauk ekonomicznych, w latach 2005–2015 był wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny, Stały Przedstawiciel RP przy Organizacjach Narodów Zjednoczonych w Rzymie. Reprezentuje Polskę przy Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Światowym Programie Żywnościowym (WFP) oraz Międzynarodowym Funduszu Rozwoju Rolnictwa (IFAD). 

Światowy Program Żywnościowy to agencja ONZ, utworzona w 1963 roku. Jest jednocześnie największą organizacją humanitarną świata, powołaną do zwalczania globalnego głodu. Jej siedziba mieści się w Rzymie. Organizacja stara się wyeliminować głód i niedożywienie z nastawieniem na takie pomaganie, aby uczynić społeczeństwa samowystarczalnymi, a nie uzależnionymi od pomocy żywnościowej. W październiku 2020 roku WFP przyznano Pokojową Nagrodę Nobla.

Adrian Andrzejewski

 

Może cię rówież zaintersować