Strona główna » Polacy w wieku 50+ zakładają własne firmy. Robią to chętniej niż ich rówieśnicy z innych krajów Unii Europejskiej

Polacy w wieku 50+ zakładają własne firmy. Robią to chętniej niż ich rówieśnicy z innych krajów Unii Europejskiej

przez Dignity News
Osoby po 50. roku życia zakładają rocznie 35 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych. 40 proc. z nich stanowią kobiety – informuje Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Z raportu PIE wynika, że Polacy są bardziej skłonni do zakładania własnej firmy niż ich rówieśnicy z innych krajów Unii Europejskiej.

Jedna czwarta aktywnych zawodowo Polaków 50+ prowadzi działalność gospodarczą. Dla Unii Europejskiej ten wskaźnik wynosi 18 proc. Jednocześnie tacy przedsiębiorcy częściej niż osoby w innych krajach zatrudniają pracowników.

W zeszłym roku osoby po 50. roku życia założyły ponad 35 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG), wynika z danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. To 12 proc. wszystkich JDG założonych w tym czasie. Częściej na taką formę decydowali się mężczyźni.

Najczęstszym wymienianym w badaniu powodem była potrzeba niezależności (71 proc.). Duża część osób (69 proc.) chce wykorzystać swoje doświadczenie, a 63 proc. założyło JDG, by utrzymać aktywność zawodową po utracie pracy na etacie. Ponad połowa ankietowanych chciała osiągnąć równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

– Obserwuje się wypychanie z rynku pracy osób 50+ spowodowane negatywnymi stereotypami dotyczącymi starszych pracowników (tzw. ageizm) oraz wymuszanie przez pracodawców zakładania własnej działalności z uwagi na cięcia kosztów przez przedsiębiorców. Założenie własnej firmy staje się wtedy jedyną opcją, aby móc dalej zarabiać – ocenia Katarzyna Dębkowska, kierowniczka zespołu foresightu gospodarczego PIE.

Osoby po 50. roku życia prowadzące JDG napotykają problemy. Najczęstsze to pozyskanie kapitału zewnętrznego, zawiłe procedury administracyjne oraz trudności z pozyskaniem klientów. Brak pieniędzy na autopromocję sprawia, że trudno jest znaleźć pracowników. Co trzeci przedsiębiorca ma trudności ze znalezieniem lokalu do prowadzenia działalności.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować