Strona główna » „Pokolenie Unii Europejskiej” – raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego

„Pokolenie Unii Europejskiej” – raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego

przez Dignity News
1 maja 2022 r. minęło 18 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W tym czasie polskie PKB per capita wzrosło w ujęciu realnym o 85 proc. Dzięki akcesji średnioroczny wzrost gospodarczy był wyższy o 1,04 pkt. proc., napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych o 4,07 proc., a wartość eksportu o 3,2 proc. – wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) „Pokolenie Unii Europejskiej”. 

Korzyści z przynależności do UE odczuwa zdecydowana większość Polaków. 80 proc. z nich docenia korzyści ekonomiczne z członkostwa w UE, 82 proc. dostrzega poprawę sytuacji na rynku pracy, a 79 proc. twierdzi, że wejście do UE poprawiło ich standard życia. 60 proc. osób w wieku 18-29 lat określa siebie jako Europejczyków, a 61 proc. deklaruje obronę kraju w razie wojny. Prawie 28 proc. młodych Polaków deklaruje też emigrację w razie Polexitu – czytamy w raporcie PIE.

Sposób postrzegania świata przez osoby z pokolenia iGen, a więc urodzone między 1995
a 2012 r., zasadniczo różni się od poprzednich generacji. Widać to dobrze po stosunku do takich kwestii jak jakość środowiska, nacisk na komfort psychiczny czy stosunek do nierówności społecznych, które są dla przedstawicieli iGen priorytetowe – mówi Krzysztof Kutwa, analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego i autor raportu.

Dwie trzecie osób z pokolenia iGen uważa, że bogactwo i dochody są nierówno rozdzielane w społeczeństwie. Większość uważa, że ustawodawstwo i bezpośrednia interwencja rządu mogłyby w znacznym stopniu zniwelować te różnice. Jednocześnie, w odniesieniu do tematyki integracji europejskiej, u młodych widać nieco większy eurosceptycyzm – dodaje Krzysztof Kutwa.

Z badań PIE wynika, że 27,8 proc. młodych w wieku 18-29 lat wyjechałoby z Polski, gdyby ta wyszła z Unii Europejskiej. Jednocześnie, dla 53,9 proc. młodych obecny poziom integracji jest odpowiedni. Tego samego zdania jest 46,9 proc. przedstawicieli starszych pokoleń. Za jeszcze większym zjednoczeniem krajów członkowskich opowiada się 31,5 proc. pokolenia iGen, podczas gdy tego samego zdania jest 37,6 proc. starszych pokoleń. Dla kontrastu, blisko co 7. zarówno młody, jak i osoby powyżej 29. roku życia uważają, że integracja zaszła zbyt daleko.

Adrian Andrzejewski zlec

Może cię rówież zaintersować