Strona główna » Nowe trendy w metrologii

Nowe trendy w metrologii

przez Dignity News
Polska Unia Metrologiczna, która powstała w ubiegłym roku w ramach zadania zleconego Politechnice Lubelskiej przez Ministra Edukacji i Nauki, organizuje w dniach 17-19 października 2022 r. w Lublinie, Międzynarodową Konferencję Metrologiczną „New trends in metrology”. 

Do udziału w tym wydarzeniu, które będzie miało charakter interdyscyplinarny oraz hybrydowy, organizatorzy zapraszają przedstawicieli różnych środowisk i dyscyplin naukowych, pracowników administracji publicznej oraz przedstawicieli biznesu zainteresowanych problematyką metrologii.

Celem Międzynarodowej Konferencji Metrologicznej jest wymiana poglądów i doświadczeń oraz prezentacja wyników badań dotyczących problemów współczesnej metrologii.

Tematyka konferencji będzie koncentrowała się na najnowszych trendach rozwojowych metrologii prawnej i stosowanej. W szczególności obejmie metrologię elektryczną, medyczną, chemiczną, fizyczną, przemysłową, fotometrię i radiometrię.

Polska Unia Metrologiczna została utworzona 30 sierpnia 2021 r. Jej biuro znajduje się na Politechnice Lubelskiej.

Głównym celem Unii jest integracja polskich instytucji zajmujących się metrologią. Chcemy wspólnie w sposób efektywny zarządzać przepływem informacji, nie tylko o charakterze intelektualnym i naukowym, ale również o posiadanym i możliwym do wykorzystania zapleczu badawczym. Takie scentralizowanie umożliwi skuteczną wymianę myśli, rozwój kadry, racjonalny rozwój zaplecza naukowo-badawczego i skuteczną współpracę z otoczeniem społeczno-biznesowym – mówił rektor Politechniki Lubelskiej prof. Zbigniew Pater.

Jak poinformował wówczas dyrektor biura Polskiej Unii Metrologicznej prof. Jerzy Józwik, głównym zadaniem Unii będzie przeprowadzenie inwentaryzacji stanu aparaturowego metrologii w Polsce pod hasłem „Powszechny spis metrologiczny”. Ma to pozwolić to na stworzenie bazy infrastruktury, dzięki której będzie można realizować prace badawcze.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować