Strona główna » Nowe instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz

Nowe instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz

przez Dignity News
Rada Centrum Łukasiewicz wyraziła zgodę na połączenia kolejnych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz. Od 1 stycznia 2023 r. pojawiły się: Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny oraz powiększony Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny. Aktualnie Sieć Badawcza Łukasiewicz to 22 jednostki, zatrudniające ponad 7500 pracowników i posiadające infrastrukturę złożoną z 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczej.

Jak powiedział Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, łączenie instytutów to wymagający proces. Jeżeli polska nauka ma się liczyć w Europie, potrzebujemy silnych regionalnych liderów B+R. Taką rolę mogą pełnić powstające instytuty na Śląsku, Mazowszu i w Małopolsce. Po tych zmianach, najmniejszy z instytutów Łukasiewicza zatrudnia ponad 100 osób. Ważny jest także kontekst programów z Horyzontu Europa – to ponad 95 mld euro dla nauki do 2027 roku. Wierzę, że nowo powstałe instytuty mają większą szansę na uzyskanie środków z tego ważnego dla Polski programu – dodał prezes Dardziński.

Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza oraz Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL od 1 stycznia 2023 r. działają razem jako Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny. W skład nowego instytutu wchodzić będą cztery duże centra badawcze.

W stolicy powstał Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny, w którym swoje działania od 1 stycznia prowadzą zespoły dotychczas pracujące pod szyldami Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Łukasiewicz – WIT umożliwi realizację interdyscyplinarnych prac B+R oraz komercjalizację badań.

Struktury i potencjał Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego zasilił Łukasiewicz – Instytut Techniki i Aparatury Medycznej. To połączenie jest szansą na synergię różnych kompetencji w zakresie zdrowia (Łukasiewicz – ITAM) oraz materiałów i technologii wytwarzania (Łukasiewicz – KIT).

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować