Strona główna » Nowe badanie CBOS: poprawiły się oceny pracowników dotyczące sytuacji w ich zakładach pracy

Nowe badanie CBOS: poprawiły się oceny pracowników dotyczące sytuacji w ich zakładach pracy

przez Dignity News
Jak wynika z najnowszego badania CBOS, w maju poprawiły się oceny pracowników dotyczące sytuacji w ich zakładach pracy i prognoz na najbliższy rok. Według autorów badania poprawa może mieć związek z tradycyjnym wzrostem zapotrzebowania na prace sezonowe.

W porównaniu z poprzednim miesiącem o 3 pkt proc. przybyło pozytywnych ocen aktualnej sytuacji w zakładach pracy. W pierwszej połowie maja 63 proc. pracujących zarobkowo pozytywnie oceniło obecną sytuację w swoich zakładach pracy. Co czwarty badany stwierdził, że sytuacja w ich miejscu pracy jest „ani dobra, ani zła”, a co dziesiąty ocenił ją negatywnie. 2 proc. ankietowanych uchyliło się od zajęcia stanowiska w tej kwestii – podał CBOS.

Według CBOS ma to prawdopodobnie związek z sezonową poprawą nastrojów, gdyż podobną zmianę odnotowano w maju ub.r. roku, a ostatnio tak wielu pracowników pozytywnie oceniało aktualną sytuację w swoich zakładach pracy w czerwcu i lipcu 2021 r.

60 proc. pracujących zarobkowo przewiduje, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w ich zakładach pracy nie zmieni się. Wśród pozostałych znacznie więcej osób spodziewa się jej poprawy (18 proc.) niż pogorszenia (15 proc.). Jak dodano, badani prognozujący zmiany na ogół nie sądzą, by były one zdecydowane. Swoich prognoz w tym zakresie nie potrafiło wyrazić lub nie chciało ujawnić 7 proc. respondentów.

77 proc. ankietowanych zadeklarowało, że nie liczy się z ewentualnością utraty obecnej pracy (zwolnienia, upadku/likwidacji zakładu pracy, gospodarstwa itp.). Wyniki są podobne do kwietniowego sondażu, przy czym w maju znacząco wzrósł odsetek respondentów, którzy uważają utratę obecnej pracy za zdarzenie mało prawdopodobne.

Badanie zrealizowano od 2 do 12 maja br. na próbie liczącej 1087 osób (w tym: 58,9 proc. metodą CAPI, 28,7 proc. – CATI i 12,4 proc. – CAWI).

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować