Strona główna » Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego chcą przywrócić harmonię i równowagę w hodowli pszczół

Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego chcą przywrócić harmonię i równowagę w hodowli pszczół

przez Dignity News

Naukowcy z Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego połączyli siły z 17 partnerami z 14 krajów Europy w projekcie Better-B. Celem jest przywrócenie harmonii i równowagi w hodowli pszczół. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie w wysokości 6,3 mln euro.

Kolonie pszczół miodnych są często słabo przystosowane do radzenia sobie z zewnętrznymi czynnikami stresogennymi, takimi jak zmiany klimatu, środki ochrony roślin czy ataki pasożytów. Kluczem do wzmocnienia i zwiększenia odporności rodzin pszczelich jest wykorzystanie sił natury, w celu przywrócenia harmonii i równowagi, zarówno wewnątrz kolonii pszczelej, jak i pomiędzy kolonią a środowiskiem jej bytowania.

Konsorcjum Better-B działa zgodnie z ideą, że drogę do harmonii i równowagi wskazują tzw. kolonie darwinowskie – opuszczone lub zdziczałe kolonie, które przetrwały na wolności lub zostały wyselekcjonowane na podstawie oceny ich kondycji. Takim pszczelim rodzinom zwykle brakuje jednak wielu korzystnych cech, które są ważne w nowoczesnym pszczelarstwie.

Podejście naukowców z projektu Better-B polega na próbie zrozumienia procesów i mechanizmów, kierujących funkcjonowaniem odpornych kolonii darwinowskich w naturze oraz ich wdrożenie do nowoczesnych praktyk pszczelarskich z wykorzystaniem, tam gdzie to możliwe, korzyści płynących z zaawansowanych technologii.

Naukowcy planują wdrożenie wypracowanych przez siebie nowoczesnych metod do zarządzania pasieką w ścisłej współpracy z pszczelarzami. Przywrócenie harmonii i równowagi musi odbywać się na trzech poziomach: środowiskowym, rodzinny pszczelej i praktyk pszczelarskich – czytamy w Forum Akademickim.

Na wypracowanie działań wspierających wzmocnienie i poprawę odporności rodzin pszczelich na stresy abiotyczne (takie jak zmiany klimatu, utrata siedlisk i niebezpieczne środki chemiczne) konsorcjum otrzymało z Komisji Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dofinansowanie w wysokości 6,3 mln euro.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować