Strona główna » Naukowcy z Sieci Badawczej Łukasiewicz przedłużą żywotność konstrukcji drewnianych

Naukowcy z Sieci Badawczej Łukasiewicz przedłużą żywotność konstrukcji drewnianych

przez Dignity News
Naukowcy Łukasiewicz – ITECH Instytutu Innowacji i Technologii (lider konsorcjum) oraz Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego (PIT), wraz z partnerami Finlandii, Irlandii, Włoch, Norwegii oraz Słowenii, wspólnie opracują innowacyjny system konstrukcji drewnianych zapewniających dłuższy okres ich użytkowania, a także możliwość ponownego wykorzystania materiału. 

Według oceny Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, materiały budowlane oparte na surowcach pochodzenia biologicznego są ważnym element transformacji ekologicznej. Konstrukcje drewniane cieszą się również coraz większym zainteresowaniem w budownictwie europejskim. Generując niski ślad węglowy wpisują się w nurt zrównoważonego rozwoju. Charakteryzują się także zmniejszonym ciężarem własnym oraz większą szybkością montażu. Dzięki temu są konkurencyjne w porównaniu z tradycyjnymi systemami żelbetowymi. Jednak, chociaż drewno konstrukcyjne jest w stanie zachować – a nawet zwiększyć – swoją wytrzymałość z biegiem czasu, na jego okres użytkowania duży wpływ mają warunki środowiskowe i ich zmienność.

Naukowcy będą pracować nie tylko nad systemem konstrukcji, ale także nad zastosowaniem wypracowanego rozwiązania dla lepszego wykorzystania zasobów leśnych oraz osiągania korzyści dla społeczeństwa, klimatu i gospodarki.

Obserwujemy dziś coraz większe zainteresowanie rynku rozwiązaniami z zakresu budownictwa drewnianego. Wpisują się one w nurt zrównoważonego rozwoju, ale mają też inne zalety w postaci mniejszego ciężaru czy szybkości montażu – powiedział Arkadiusz Kawa, dyrektor Łukasiewicz – PIT.

Jak podkreślił Grzegorz Malinowski, dyrektor Łukasiewicz – ITECH, realizowany projekt to sukces integracyjnego potencjału Łukasiewicz – ITECH. Łączymy w nim naukę z biznesem, humanistów z inżynierami, producentów z użytkownikami oraz potencjał krajowy z możliwościami, jakie daje nam umiędzynarodowienie Sieci Badawczej Łukasiewicz – stwierdził.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować