Strona główna » Naukowcy z Polskiej Akademii Nauk zbadali wpływ elektrowni wiatrowych na środowisko człowieka

Naukowcy z Polskiej Akademii Nauk zbadali wpływ elektrowni wiatrowych na środowisko człowieka

przez Dignity News
Eksperci z Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk (PAN) badali wpływ odnawialnych źródeł energii (OZE) na ludzkie zdrowie. Wnioski zawarli w opracowaniu “Elektrownie wiatrowe w środowisku człowieka”.

W dokumencie naukowcy wskazują na duże zapotrzebowanie na odnawialne źródła energii w Polsce. Z ich obserwacji wynika, że to właśnie elektrownie wiatrowe mogą być jednym z głównych filarów transformacji energetycznej kraju a dalszy rozwój energetyki wiatrowej na lądzie będzie możliwy dzięki zmniejszeniu wymaganej minimalnej odległości elektrowni wiatrowej od zabudowań mieszkalnych.

Takie wnioski płyną z raportu badaczy skupionych w Komitecie Inżynierii Środowiska PAN. Praca jest wspólnym dziełem 37 naukowców. Ponad 200-stronicowa analiza w szczególności skupia się na elektrowniach wiatrowych.

Lądowa energetyka wiatrowa ma wszelkie predyspozycje do tego, by stać się odpowiedzią zarówno na kryzys gospodarczy, jak i klimatyczny. Co więcej, może być głównym filarem transformacji energetycznej kraju, przed którą stoi Polska – mówi członek Komitetu Elektrotechniki PAN prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko.

W jego ocenie liberalizacja zasad lokalizacji inwestycji w zakresie energetyki wiatrowej pozwoli na realizację nowych projektów w ramach kilkuletnich cykli inwestycyjnych, przy wykorzystaniu nowoczesnych i mało uciążliwych dla środowiska technologii.

W kwestii dźwięków emitowanych przez turbiny wiatrowe zdecydowana większość naukowców jest zgodnych co do tego, że nie ma jednoznacznych dowodów na to, by hałas, w tym infradźwięki, których źródłem są elektrownie wiatrowe, wywierał negatywny wpływ na zdrowie lub samopoczucie człowieka. Nie ma również zagrożenia dla zdrowia ludzkiego ze strony turbin wiatrowych w przypadku oddziaływań elektromagnetycznych i wibracyjnych przy zachowaniu podstawowych środków ostrożności.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować