Strona główna » Nauka zdalna od piątej klasy podstawówek i dla wszystkich klas szkół ponadpodstawowych

Nauka zdalna od piątej klasy podstawówek i dla wszystkich klas szkół ponadpodstawowych

przez DignityNews.eu

Uczniowie z klas 5. do 8. szkół podstawowych i z wszystkich klas szkół ponadpodstawowych będą od czwartku uczyli się z domu. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie wprowadzające naukę zdalną do końca ferii, czyli do 27 lutego. Do szkoły nadal będą chodziły dzieci z klas od 1. do 4. w szkołach podstawowych. Decyzję o trybie funkcjonowania szkół specjalnych podejmą ich dyrektorzy wspólnie z rodzicami uczniów.

– Wprowadzenie ograniczenia w funkcjonowaniu szkół i placówek było konieczne ze względu na rosnącą w ostatnich dniach liczbę zachorowań. Natomiast bez zmian pozostają terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych – powiedziała rzecznik Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska cytowana w portalu PolskieRadio24.pl.

Dodała, że pomimo zdalnej nauki maturzyści i ósmoklasiści będą mogli przychodzić do szkoły na konsultacje przed egzaminami. Dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne z tego przedmiotu, z którego uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego. Organizacja tych konsultacji jest uzależniona od potrzeb uczniów i warunków pracy szkoły, a dział uczniów w konsultacjach jest dobrowolny.

Przedszkola będą pracowały bez zmian. Będą działały bursy i internaty, będzie też możliwość kontynuowania praktycznej nauki zawodu. Nic się nie zmienia w funkcjonowaniu młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować