Strona główna » Nauka strzelania w szkołach – nowe wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki

Nauka strzelania w szkołach – nowe wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki

przez Dignity News
Od początku nowego roku szkolnego polscy uczniowie w ramach zajęć lekcyjnych będą uczyć się strzelać. Rozporządzenie, które podpisał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, zakłada także rozszerzenie treści nauczania o znaczenie cyberzagrożeń oraz przygotowania do działań ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych. W przypadku zajęć ze strzelectwa przewidziany został trwający dwa lata szkolne okres przejściowy.

– Wzrastające zagrożenie bezpieczeństwa państwa wymaga uzupełniania celów kształcenia i treści nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa o kwestie związane z obronnością państwa, nabyciem umiejętności strzelectwa oraz przygotowaniem uczniów do radzenia sobie z zagrożeniami wywołanymi działaniami wojennymi oraz podstawami ratownictwa taktycznego – czytamy w uzasadnieniu.

W przypadku szkolenia strzeleckiego na poziomie szkoły podstawowej uczniowie dowiedzą się przede wszystkim jak bezpiecznie obchodzić się z bronią a lekcje na ten temat będą mieć charakter teoretyczny. Z kolei w szkołach ponadpodstawowych uczniowie będą mieć podstawy strzelania z częścią praktyczną prowadzoną z wykorzystaniem bezpiecznych narzędzi do ćwiczeń strzeleckich, takich jak np. broń kulowa, pneumatyczna, repliki broni strzeleckiej (ASG), strzelnice wirtualne albo laserowe.

Zgodnie z rozporządzeniem treści nauczania zostaną rozszerzone m.in. o identyfikację wyzwań dla bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego, znaczenia cyberzagrożeń w wymiarze cywilnym, przygotowanie do działań ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (wypadków masowych i katastrof).

Resort ustanawia dwuletni okres przejściowy w kwestii wprowadzenia strzelectwa do szkół. Nauka strzelania w szkołach zostanie wprowadzona od września 2022 roku, ale rozporządzenie w pełni zacznie obowiązywać dopiero od roku szkolnego 2024/2025.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować