Strona główna » Największym zaufaniem Polaków cieszą się NATO, polska armia i Unia Europejska

Największym zaufaniem Polaków cieszą się NATO, polska armia i Unia Europejska

przez Dignity News
Instytucje, do których Polacy mają największe zaufanie, to NATO, polska armia i Unia Europejska — wynika z sondażu IBRiS dla Onetu. Jak podkreślono, większość instytucji straciło zaufanie w porównaniu z sondażem z czerwca ub.r.

Według sondażu, największym zaufaniem cieszy się NATO, wobec którego zaufanie deklaruje 74,7 proc. badanych (spadek o 7,2 pkt proc.). Na drugim miejscu znalazło się wojsko. Instytucji tej ufa 69,7 proc. ankietowanych (spadek o 9,1 pkt proc.). Podium zamyka Unia Europejska, której ufa 53 proc. ankietowanych, o 9,1 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu. Nieufność wobec UE zadeklarowało 31 proc. osób.

Czwarte miejsce w rankingu zajęła policja (ufa jej 46,7 proc. respondentów, spadek o 14,3 pkt proc.), a piąte media prywatne (z zaufaniem 45 proc. ankietowanych, o 7,8 pkt proc. mniej). Zaufaniem na niemal tym samym poziomie, co w czerwcu 2022 r., cieszy się Senat. Izbie wyższej parlamentu ufa 44,1 proc. ankietowanych (w porównaniu do 44,6 proc. w zeszłym roku).

Nieznacznie (o 1,8 pkt proc., do 42,2 proc.) spadło zaufanie do Kościoła Katolickiego. Kościołowi nie ufa 39,3 proc. osób. Najmniejszym zaufaniem Polaków cieszą się: Trybunał Konstytucyjny, któremu ufa 29 proc. i media publiczne, którym ufa 25 proc. uczestników sondażu. W porównaniu do poprzedniego badania media publiczne zanotowały spadek o 8,7 pkt proc.

Sądom ufa 37,6 proc. osób (spadek o 0,8 pkt proc.), nieufnych jest 41 proc. Niewiele zmieniło się zaufanie do rządu, któremu według sondażu ufa 31,9 proc. Polaków, natomiast brak zaufania deklaruje 54,5 proc. badanych. Zaufanie wobec Sejmu deklaruje 29,3 proc., a nieufność wyraża 48,2 proc. ankietowanych.

Badanie zostało wykonane przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS 27 i 28 października na ogólnopolskiej grupie 1100 osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować