Strona główna » Największy na świecie ekosystem Quantum Cybersecurity startuje na Uniwersytecie Gdańskim

Największy na świecie ekosystem Quantum Cybersecurity startuje na Uniwersytecie Gdańskim

przez DignityNews.eu

W Gdańsku powstaje największy na świecie ekosystem w zakresie Quantum Cybersecurity. To efekt współpracy Uniwersytetu Gdańskiego z fundacją Quantum Cybersecurity Hub Europe. Dzięki temu realne staje się połączenie biznesu z dziedziną nowych technologii kwantowych w zakresie cyberbezpieczeństwa – informuje Uniwersytet Gdański.

– Kwestia bezpieczeństwa cyfrowego nabiera coraz większego znaczenia. Gdy komunikujemy się z naszym bankiem lub gdy chcemy np. zabezpieczyć swoje konto za pomocą hasła, musimy coś zaszyfrować. Kwantowe cyberbezpieczeństwo to jest już nasza rzeczywistość – mówi dr Marcin Pawłowski z Centre for Theory of Quantum Technologies Uniwersytetu Gdańskiego (ICTQT).

Współpraca zakłada m.in. pozyskiwanie środków i funduszy oraz prowadzenie projektów, prac badawczych, naukowych i rozwojowych w obszarze rozwoju technologii kwantowych, w zakresie cyberbezpieczeństwa standardowego i kwantowego.

Innym obszarem są działania w zakresie ochrony własności intelektualnej, co zwiększa szansę na skuteczne poszukiwanie podmiotów gospodarczych i partnerów biznesowych zainteresowanych komercjalizacją oraz wdrażaniem wyników badań związanych z technologią kwantową. Planowane są także konferencje, seminaria, szkolenia i inne wydarzenia związane z promocją badań nad cyberbezpieczeństwem, a także działania w celu podnoszenia świadomości przemysłu w tym zakresie.

W ramach współpracy powstanie platforma edukacyjna, która zostanie udostępniona podmiotom gospodarczym, organizacjom, uniwersytetom, szkołom i osobom prywatnym. Tym samym w Gdańsku powstanie największy na świecie ekosystem w zakresie Quantum Cybersecurity.

Prace badawcze nad rozwojem technologii kwantowych ze szczególnym uwzględnieniem podstaw fizyki kwantowej, komunikacji kwantowej, nowych technik obliczeniowych oraz kwantowego cyberbezpieczeństwa są prowadzone w oparciu o finansowanie od Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach projektu „International Centre for Theory of Quantum Technologies”, realizowanego w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze. Na utworzenie ICTQT uczelnia otrzymała 35 mln zł.

W powołanej w 2018 roku jednostce pracuje sześć grup badawczych. Zagranicznym partnerem strategicznym jest Instytut Optyki Kwantowej i Informacji Kwantowej Austriackiej Akademii Nauk – jeden z najlepszych ośrodków w tej dziedzinie na świecie. Warto przypomnieć, że to właśnie na Uniwersytecie Gdańskim narodziła się słynna na całym świecie gdańska szkoła informatyki kwantowej.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować