Strona główna » Na Lubelszczyźnie odkryto nowe zasoby gazu ziemnego

Na Lubelszczyźnie odkryto nowe zasoby gazu ziemnego

przez DignityNews.eu

PKN Orlen odkrył 500 mln m sześć. gazu ziemnego w złożu Jastrzębiec na Lubelszczyźnie – poinformował koncern. Tym samym zasoby wydobywalne złoża wzrosły do 700 mln m sześc. Zdaniem ekspertów spółki mogą być one jeszcze większe, co mają potwierdzić kolejne prace wykonane na tym złożu.

Krajowe zasoby gazu ziemnego, obok dostaw przez Baltic Pipe oraz Terminal LNG w Świnoujściu, są ważnym elementem systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Kolejne odkrycia źródeł surowca z rodzimych złóż pozwolą Grupie Orlen utrzymać w najbliższych latach własną produkcję gazu na poziomie zbliżonym do 20 proc. rocznego zapotrzebowania na to paliwo w Polsce. 

– Każdy metr sześcienny gazu ziemnego z własnego wydobycia to nie tylko dodatkowa gwarancja bezpieczeństwa, ale także dodatkowe wpływy finansowe dla samorządów, na których terenie eksploatujemy surowce. Dlatego Orlen w dalszym ciągu będzie inwestować w poszukiwania i wydobycie węglowodorów. Integracja w silnym koncernie multienergetycznym spółek działających w segmencie upstream pozwoli zintensyfikować działania w tym zakresie i stworzyć potencjał do osiągania jeszcze lepszych efektów – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Potwierdzenie nowych zasobów gazu ziemnego to efekt wykonania otworu rozpoznawczego Jastrzębiec-4, zaprojektowanego w oparciu o wyniki badań geologicznych zrealizowanych metodą zdjęcia sejsmicznego 3D. Wynik odwiertu potwierdza wysoką perspektywiczność tego rejonu Polski i przyczynia się do zwiększenia krajowych zasobów i wydobycia gazu ziemnego

Wstępne szacunki wskazują, że w złożu Jastrzębiec znajdują się zasoby gazu ziemnego o wielkości ok. 700 mln m sześc. Analiza obrazu sejsmicznego Jastrzębiec 3D pozwala sądzić, że w rzeczywistości mogą być one jeszcze większe. Szczegółowych informacji na temat zasobności odkrytego złoża dostarczą prace rozpoznawcze oraz analiza danych uzyskanych podczas wiercenia i testów. 

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować