Strona główna » Ministerstwo Edukacji i Nauki podsumowało nakłady na rozwój humanistyki w 2022 r.

Ministerstwo Edukacji i Nauki podsumowało nakłady na rozwój humanistyki w 2022 r.

przez DignityNews.eu

Ponad 90 mln zł, 44 beneficjentów i 8 konkursów – to najważniejsze liczby opisujące realizację Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w 2022 r. – poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W 2022 r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki rozstrzygnięto trzy konkursy w module „Dziedzictwo narodowe”, dwa w modułach: „Uniwersalia 2.2” i „Fundamenty” oraz jeden w module „Uniwersalia 2.1”. Łączna kwota wsparcia wyniosła ponad 90 mln zł i została podzielona pomiędzy 44 beneficjentów, w tym: 17 uczelni publicznych, 8 instytutów Polskiej Akademii Nauk (PAN) i 8 towarzystw naukowych. 

Wśród instytucji, które otrzymały największą pulę środków, znalazły się: Uniwersytet Warszawski – ponad 10,7 mln zł, Uniwersytet Jagielloński – ponad 7,9 mln zł, Instytut Badań Literackich PAN – ponad 6,5 mln zł, Instytut Sztuki PAN – ponad 6,3 mln zł, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN – 6 mln zł, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – ponad 4,8 mln zł, Uniwersytet Wrocławski – ponad 4,4 mln zł oraz Uniwersytet Łódzki – ponad 3,4 mln zł.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki powstał 2011 r. w odpowiedzi na postulaty środowisk humanistycznych. Jego założenia zostały wypracowane w konsultacji z najwybitniejszymi przedstawicielami nauk humanistycznych w Polsce. Celem Programu jest finansowanie projektów o istotnym znaczeniu dla polityki naukowej i edukacyjnej państwa.

W modułach „Dziedzictwo narodowe” i „Fundamenty” finansowane są projekty edycji źródeł i dokumentów, opracowań edytorskich oraz kompendiów wiedzy służące do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym. 

Celem modułu „Uniwersalia 2.1” jest finansowanie tłumaczeń na język: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański lub rosyjski najwybitniejszych monografii polskiej humanistyki. Z kolei w module „Uniwersalia 2.2” wsparcie finansowe otrzymują wieloletnie projekty dotyczące edycji w języku polskim najważniejszych dzieł kultury, w szczególności światowej humanistyki.

Adrian Andrzejewski

 

Może cię rówież zaintersować