Strona główna » Minister edukacji i nauki zaprezentował we Włoszech rozwiązania dla ukraińskich uczniów w Polsce

Minister edukacji i nauki zaprezentował we Włoszech rozwiązania dla ukraińskich uczniów w Polsce

przez Dignity News
Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek spotkał się w Rzymie z ministrem edukacji Republiki Włoskiej Patrizio Bianchim. Głównym tematem rozmowy była sytuacja ukraińskich uczniów w Polsce. Minister Czarnek przybliżył szefowi włoskiego resortu edukacji najważniejsze rozwiązania w zakresie włączania z dzieci z Ukrainy do polskiego systemu oświaty.

Ministrowie edukacji Polski i Włoch rozmawiali o funkcjonowaniu ukraińskich uczniów w polskim systemie oświaty. Szef polskiego ministerstwa edukacji i nauki (MEiN) mówił o rozwiązaniach prawnych przygotowanych przez resort. Podkreślał, że dzieci z Ukrainy mogą uczyć się w Polsce w oddziałach przygotowawczych lub zostać dołączone do oddziałów klasowych, a decyzje w tym zakresie podejmuje dyrektor szkoły.

Minister edukacji i nauki zwracał także uwagę, że wielu uczniów zza wschodniej granicy korzysta z edukacji zdalnej i nadal kształci się w ukraińskim systemie oświaty. Podkreślił, że polskie szkoły wspierają ukraińskich uczniów w takiej formie nauki – udostępniają klasy i sprzęt do kształcenia na odległość.

W rozmowie obaj ministrowie nawiązali także do listów intencyjnych o współpracy i wymianie akademickiej podpisanych między polskimi i włoskimi uczelniami. Porozumienia zostały zawarte pomiędzy Katolickim Uniwersytet Lubelskim, Uniwersytetem Rzymskim „La Sapienza” oraz Agencją Badań Medycznych, a także Katolickim Uniwersytet Lubelskim i Polikliniką Gemelli.

Wcześniej szef MEiN spotkał się z przewodniczącą komisji spraw zagranicznych w Senacie Republiki Włoskiej, Stefanią Craxi. Tematem rozmowy była sytuacja dzieci z Ukrainy w Polsce i możliwości nauki jakie dają im rozwiązania przygotowane przez resort. Przewodnicząca wyraziła wdzięczność za pomoc humanitarną udzieloną uchodźcom oraz za umożliwienie młodzieży edukacji w polskich szkołach.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować