Strona główna » Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek laureatem Nagrody im. Prymasa Wyszyńskiego

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek laureatem Nagrody im. Prymasa Wyszyńskiego

przez Dignity News
Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek otrzymał Nagrodę im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, przyznaną przez zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL).

–  Agresja Rosji na Ukrainę sprawiła, że jesteśmy świadkami kompromitacji międzynarodowego prawa publicznego. Hasło nigdy więcej wojny okazuje się puste, jeśli życia całych narodów nie opiera się na prawdzie. Właśnie dlatego konieczne jest oparcie życia społecznego na fundamencie, jakim jest prawo naturalne – mówił szef resortu edukacji odbierając nagrodę.

Do znaczenia aksjologii nawiązał również wygłaszający laudację ks. prof. Józef Krukowski, przewodniczący Komisji Prawnej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie i wieloletni wykładowca KUL.

– Szczególną wartością pracy naukowej prof. Czarnka jest zwrócenie szczególnej uwagi na warstwę aksjologiczną regulacji prawnych – mówił. Podkreślił również, że prof. Czarnek jako minister zwrócił uwagę na kryzys polskiego systemu edukacji, zarówno  w dziedzinie nauczania, jak i wychowania. – Polska szkoła przestała pełnić funkcję wychowawczą, a minister Czarnek podjął odważne działania, by to zmienić – zauważył laudator.

Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski podkreślił, że laureat w swojej działalności pozostaje wierny formacji naukowej i moralnej, którą otrzymał w murach KUL. Zwrócił również uwagę, na odwagę, z jaką minister głosi wartości chrześcijańskie.

Nagroda im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przyznawana jest za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, zawodowe bądź organizacyjne mające na celu szerzenie zasad katolickich, zgodnie z zasadą Deo et Patriae (Bogu i Ojczyźnie). Laureat tegorocznej Nagrody dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL jest prawnikiem, konstytucjonalistą, absolwentem, a od 2003 roku wykładowcą KUL zatrudnionym w Katedrze Prawa Konstytucyjnego – czytamy w serwisie uczelni.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować