Strona główna » Minister Edukacji i Nauki chce od września 2023 roku nowego przedmiotu w polskich szkołach

Minister Edukacji i Nauki chce od września 2023 roku nowego przedmiotu w polskich szkołach

przez DignityNews.eu

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zapowiedział wprowadzenie do podstawy programowej przedmiotu pod nazwą biznes i zarządzanie. Przedmiot ten będzie realizował i rozszerzał założenia obecnego przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Przedmiot ma być wprowadzony do szkół od 1 września 2023 roku, a od 2027 roku będzie można wybrać go jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym na egzaminie maturalnym.

Szef resortu edukacji i nauki zapowiedział to podczas spotkania z przedstawicielami polskiego biznesu, organizacji przedsiębiorców oraz uczelni ekonomicznych. Wydarzenie, które odbyło się w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, miało formułę warsztatów. Poświęcone one były nauczaniu zagadnień związanych z przedsiębiorczością w polskich szkołach oraz dostosowaniu ich do potrzeb polskiej gospodarki.

Wprowadzenie nowego przedmiotu maturalnego jest odpowiedzią na potrzeby i postulaty zgłaszane przez środowiska biznesowe i akademickie, a także Radę Edukacji Finansowej oraz Radę do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie Polski. Jak podkreśla resort edukacji i nauki przedmioty dotyczące zarządzania i biznesu są obecne w międzynarodowym systemie edukacji (IB) oraz w systemach edukacji takich państw jak np. Wielka Brytania (A-Level), gdzie cieszą się dużą popularnością wśród uczniów.

Wprowadzenie możliwości kształcenia w zakresie przedsiębiorczości i biznesu na poziomie rozszerzonym pozwoli na to, aby w ramach nowego przedmiotu, obok zagadnień takich jak finanse osobiste, rynek pracy czy system gospodarczy, które są już obecne w podstawie programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, pojawiły się także dodatkowe treści. Szczególny nacisk w ramach przedmiotu biznes i zarządzanie będzie położony na pracę w grupach, analizowanie praktycznych przykładów doświadczeń polskich i zagranicznych przedsiębiorców oraz rozwijanie kompetencji liderskich.

Adrian Andrzejewski

 

Może cię rówież zaintersować