Strona główna » Minister Czarnek: Współpraca uczelni w ramach Sieci Via Carpatia to przyszłość kształcenia technicznego

Minister Czarnek: Współpraca uczelni w ramach Sieci Via Carpatia to przyszłość kształcenia technicznego

przez DignityNews.eu

Minister edukacji i nauki dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL, dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej, prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej oraz prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, rektor Politechniki Rzeszowskiej na wspólnym briefingu w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej przedstawili najważniejsze idee Politechnicznej Sieci Via Carpatia.

Politechniczna Sieć Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego to wspólny projekt Politechniki Białostockiej, Politechniki Lubelskiej i Politechniki Rzeszowskiej pod auspicjami Ministra Edukacji i Nauki. Jego głównymi celami są wspieranie kształcenia oraz rozwój i komercjalizacja nauki w województwach Ściany Wschodniej. Każda z uczelni na realizację zadań Sieci otrzymała po 9 990 546 zł.

Projekt ruszył 1 października 2022 roku i obejmuje współpracę uczelni w trzech obszarach: kształcenia, nauki i komercjalizacji. 

Jak poinformowano w trakcie briefingu, Sieć w ramach działania pod hasłem” Z techników na Politechnikę” zorganizowała do tej pory 270 godzin zajęć dla uczniów techników, w których łącznie wzięło udział 2400 osób z całej Polski Wschodniej. Natomiast w ramach działania „Wyrównać szanse” zrealizowano 4 150 dodatkowych godzin dydaktycznych z takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, chemia, przedmioty kierunkowe, przeznaczonych dla nowo przyjętych studentów na wszystkie trzy uczelnie.

Droga Via Carpatia łączy trzy miasta, trzy politechniki, także w zakresie komercjalizacji – powiedział prof. Piotr Koszelnik, rektor Politechniki Rzeszowskiej. Te trzy politechniki stanowią bardzo duży udział jeżeli chodzi o rozwiązania, zastrzeżenia i patenty, mamy potencjał, aby zajmować się komercjalizacją – dodał.

Z kolei minister Przemysław Czarnek stwierdził, że „współpraca pomiędzy politechnikami w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie wzdłuż Via Carpatia to jest przyszłość Polski Wschodniej, to jest przyszłość znakomitego kształcenia technicznego na naszych znakomitych uczelniach”.  

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować