Strona główna » Minister Czarnek w Europejskim Centrum Bioinformatyki i Genomiki, gdzie powstaje „Genomiczna Mapa Polski”

Minister Czarnek w Europejskim Centrum Bioinformatyki i Genomiki, gdzie powstaje „Genomiczna Mapa Polski”

przez DignityNews.eu

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek spotkał się z władzami Politechniki Poznańskiej (PP) oraz dyrekcją Instytutu Informatyki PP, w ramach którego funkcjonuje Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki (ECBiG). Podczas rozmów przedstawiono m.in. rezultaty badań realizowanych w ramach projektu „Genomiczna Mapa Polski”.

Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki (ECBiG) to interdyscyplinarny ośrodek badawczy zlokalizowany na Wydziałe Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. Powstał w 2007 r. z inicjatywy Politechniki Poznańskiej i Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. 

Jego głównym zadaniem jest prowadzenie badań podstawowych w zakresie bioinformatyki, genomiki strukturalnej, genomiki funkcjonalnej i proteomiki, rozwój i wdrażanie nowych oraz już istniejących metod badawczych oraz praktyczne wykorzystanie uzyskanych wyników w medycynie, biotechnologii oraz rolnictwie.

Podczas pobytu na Politechnice Poznańskiej minister Przemysław Czarnek uczestniczył w prezentacji wyników badań realizowanych w ramach grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Genomiczna Mapa Polski”. Koszt projektu to prawie 105 mln zł. 

„Genomiczna Mapa Polski” stanie się bazą referencyjną krajowych i międzynarodowych projektów biologicznych i bioinformatycznych realizowanych w dziedzinie analiz genetycznych i genomicznych. Będzie też służyć naukowcom prowadzącym badania podstawowe dotyczące genetycznych uwarunkowań różnego typu chorób, oraz naukowcom opracowującym testy medyczne stosowane w profilaktyce, diagnostyce i terapii. Wreszcie przyczyni się do wzrostu poziomu badań naukowych w Polsce, rozwoju nowych, innowacyjnych na skalę światową technologii biogenetycznych i zwiększy znaczenie polskiej nauki na arenie międzynarodowej.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować