Strona główna » Krajowy Plan Odbudowy obejmie wszystkie dziedziny życia społecznego w Polsce

Krajowy Plan Odbudowy obejmie wszystkie dziedziny życia społecznego w Polsce

przez Dignity News
Efekty realizacji Krajowego Planu Odbudowy odczuje każdy obywatel. Będą to inwestycje i reformy, które mają pomóc skutecznie stawić czoła wyzwaniom demograficznym, zmianom klimatu i umożliwią Polakom uczestnictwo w tworzeniu i korzystaniu z nowych technologii oraz rozwiązań cyfrowych – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej będzie koordynować współpracę kilkunastu resortów w procesie wdrożenia 54 inwestycji i 48 reform w ramach polskiego Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Przypomnijmy, że w celu złagodzenia skutków pandemii Covid-19, Komisja Europejska wypracowała podstawy prawne dla stworzenia Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Środki w nim zgromadzone mają pomóc wszystkim unijnym państwom przezwyciężyć kryzys, który je w różnym stopniu dotknął. Każdy kraj UE opracował własny Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, zawierający konieczne do przeprowadzenia reformy i przewidywane do realizacji inwestycje.

Polska również przygotowała taki dokument. Wynegocjowane w Brukseli bezzwrotne środki w wysokości 106,9 mld zł oraz 51,6 mld zł zaciąganych na preferencyjnych warunkach pożyczek zostaną zainwestowane w sposób ściśle określony w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Polski plan zakłada m.in. kontynuowanie reformy prawa gospodarczego tak, aby dalej ograniczać obciążenia regulacyjne i administracyjne dla przedsiębiorców. Ma też powstać spójny system tworzenia i wspierania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Reforma ta poprawi sytuację rodziców na rynku pracy. Polska przyłączy do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s co najmniej 931 tys. gospodarstw domowych. Do szkół mają zostać dostarczone przenośne komputery z niezbędnym oprogramowaniem do użytku nauczycieli. W 300 polskich szpitalach zostanie zakupiony nowy sprzęt, a w 280 zostanie poprawiona infrastruktura.

Zgodnie z KPO 1,3 mld zł Polska przeznaczy na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację energetyczną wraz z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań instalacyjnych dla budynków oświatowych.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować