Strona główna » Koszty instytucjonalnej opieki nad najmłodszymi w Europie

Koszty instytucjonalnej opieki nad najmłodszymi w Europie

przez Dignity News
Najwyższe koszty instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 2 wśród europejskich państw OECD ponoszą Holendrzy, a najniższe Szwedzi. Mimo wysokich kosztów, to właśnie w Holandii najwięcej dzieci w tym wieku uczęszcza do żłobków (ponad 65 proc.), najmniej zaś na Słowacji (6,6 proc.) i w Czechach (7,4 proc.) – wynika z raportu opracowanego przez  Salmana Haqqi’ego dla money.co.uk, który przeanalizowali eksperci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).

W raporcie oszacowano, jaki odsetek zarobków rodziców w poszczególnych krajach stanowią koszty opieki nad najmłodszymi bez uwzględniania dostępnych w danym kraju świadczeń opiekuńczych. W rekordowej Holandii odsetek ten wynosi blisko 28,36 proc. Kolejne miejsce zajmuje Wielka Brytania – 23,82 proc. zarobków obojga rodziców i  Słowacja – 21,46 proc.

Po drugiej stronie zestawienia znajdują się: Szwecja (2,62 proc.), Islandia (4,36 proc.) i Norwegia (5,51 proc.). W Polsce opieka nad najmłodszymi stanowi 14,4 proc. zarobków rodziców, co plasuje nas na pozycjach zbliżonych do Czech (14,69 proc.), Węgier (15,39 proc.) czy Włoch (15,05 proc.) i jest korzystniejszą sytuacją niż na Litwie (20,14 proc.), Łotwie (19,18 proc.) czy w Grecji (21,24 proc.).

Wysoki koszt opieki instytucjonalnej w większości przypadków koreluje z niskim odsetkiem dzieci objętych tą opieką. Przykład Słowacji i Czech pokazuje, że dostępne w tych krajach miesięczne świadczenia opiekuńcze w wysokości odpowiednio 25,5 EUR i 20-40 EUR miesięcznie (w zależności od dochodów) pokrywa bardzo niewielką część miesięcznych kosztów żłobka, które na Słowacji wynoszą blisko 400 EUR, a w Czechach ok. 320 EUR – uważają eksperci PIE.

W Polsce ta dysproporcja między wysokością świadczenia 500+ i kosztami żłobka (średnio ok. 1000 PLN miesięcznie wg raportu money.co.uk) jest mniejsza niż u naszych sąsiadów, ale mimo to na tę formę opieki decyduje się znacznie mniej rodziców niż w krajach zachodnich, bo w Polsce do żłobków uczęszcza niespełna 12 proc. dzieci w wieku do 2 lat.

Adrian Andrzejewski zlec

Może cię rówież zaintersować