Strona główna » Kondycja polskich przedsiębiorstw w 2021 roku oczami przedsiębiorców

Kondycja polskich przedsiębiorstw w 2021 roku oczami przedsiębiorców

Business Centre Club przeprowadził coroczne badanie ankietowe wśród swoich członków: menedżerów i właścicieli firm z całego kraju. Spytał ich jak oceniają kondycję swoich firm na koniec 2021 roku.

przez DignityNews.eu

Zdaniem przedsiębiorców, największymi problemami w prowadzeniu biznesu w mijającym roku były: trudności z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach (56,1 proc.), wysokie ceny energii (52,6 proc.). W dalszej kolejności wskazywano na wysokie obciążenia podatkowe i para-podatkowe (51,2 proc.) oraz zbyt częste zmiany przepisów(38,6 proc.).

Jak informuje Marek Goliszewski, założyciel i prezes Business Centre Club, pomimo trudnej sytuacji gospodarczej w 2021 roku zdecydowana większość ankietowanych przedsiębiorców, bo aż 73,6 proc. uznała kondycję swojej firmy w mijającym roku za bardzo dobrą i dobrą. Niewiele, bo tylko ponad 3,5 proc. za złą, a prawie 23 proc. za umiarkowaną.

Ponad 61 proc. przedsiębiorców uważa, że sytuacja ich firm pozostanie zbliżona do mijającego roku. Znaczącego pogorszenia obawia się 17,5 proc., a ponad 20 proc. jest przekonana o znacznej poprawie w przyszłym roku.

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone wśród 2000 menadżerów i właścicieli firm – członków Business Centre Club.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować