Strona główna » KGHM podpisał list intencyjny z Wojskami Obrony Cyberprzestrzeni

KGHM podpisał list intencyjny z Wojskami Obrony Cyberprzestrzeni

przez Dignity News
Szkolenia, ćwiczenia praktyczne z obszarów cyberbezpieczeństwa i IT oraz wymiana doświadczeń i wiedzy eksperckiej – KGHM Polska Miedź podpisał list intencyjny o współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej (MON) reprezentowanym przez Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Działania koordynować będzie wyspecjalizowany oddział KGHM, Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji.

Jak informuje największa polska spółka miedziowa, celem listu intencyjnego jest przede wszystkim współpraca MON oraz KGHM na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej. Strony będą wymieniać się doświadczeniami i wiedzą z zakresu cyberbezpieczeństwa. Planowane są m.in. działania promocyjne dotyczące tego tematu oraz wspólne projekty związane z bezpieczeństwem.

W krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Wojsko Polskie jest kluczowym elementem w kontekście działań i projektów odpowiedzialnych za cyberobronę. Współpraca na tym polu to dla KGHM możliwość wzmacniania systemu zdolnego do przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom w sieci i nie tylko. Liczymy na bliską współpracę naszych specjalistów z wojskowymi ekspertami – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Generał dywizji Karol Molenda, dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, podkreślił natomiast, że „współpraca w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jest kluczowa w zwalczaniu coraz bardziej zaawansowanych cyberataków”.

Organizacje, instytucje rządowe, korporacje i służby muszą wymieniać informacje o zagrożeniach i najlepszych praktykach, aby skutecznie bronić się przed cyberatakami – dodał gen. Molenda.

KGHM od 2022 roku jest organizatorem cyberpoligonu dla spółek z sektora energetycznego i branży wydobywczej. Warsztaty służą przygotowaniu zespołów z poszczególnych firm i spółek na zagrożenia w cyberprzestrzeni. Dla uczestników przygotowane są scenariusze ataków, które wymagają szybkich działań i podejmowania decyzji kluczowych dla danych organizacji. Szkolenie daje możliwość wykorzystania swoich doświadczeń i nauki nowych rozwiązań.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować