Strona główna » KGHM kontroluje elektrownie słoneczne o łącznej mocy 50 MW

KGHM kontroluje elektrownie słoneczne o łącznej mocy 50 MW

przez Dignity News
KGHM dokonał przejęcia 7 kolejnych instalacji fotowoltaicznych finalizując swój debiut transakcyjny na rynku Odnawialnych Źródeł Energii. Pod kontrolą miedziowego giganta znalazł się kompletny portfel elektrowni słonecznych o mocy blisko 50 MW.

Zakończona przez KGHM transakcja stanowi pierwszy krok na drodze do realizacji ambitnej strategii transformacji energetycznej. To ważny kamień milowy, kładący podwaliny pod dalszy rozwój własnej bazy wytwórczej miedziowej spółki oraz kolejny krok w kierunku dywersyfikacji źródeł i uniezależnienia KGHM od wahań rynkowych cen energii – powiedział Mirosław Kidoń, wiceprezes KGHM do spraw aktywów zagranicznych oraz produkcji.

Przejęte aktywa zlokalizowane są w czterech województwach: dolnośląskim, pomorskim, wielkopolskim i łódzkim. Za ich wybudowanie odpowiadała firma Projekt Solartechnik wchodząca w skład grupy Grenevia (Famur) i TDJ.

Transformacja energetyczna KGHM Polska Miedź S.A. stanowi obecnie jeden z priorytetów spółki i znajduje odzwierciedlenie w przyjętej Strategii. Miedziowy gigant planuje do 2030 roku zaspokajać 50 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną z własnych źródeł (zeroemisyjnych i niskoemisyjnych), a w dalszej perspektywie do 2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną.

KGHM jest jednym z największych odbiorców energii elektrycznej w Polsce i odpowiada za niemal 2 proc. krajowego zużycia. W niedalekiej przyszłości spółka przewiduje dodatkowy wzrost zapotrzebowania.

Inwestycje w OZE wzmacniają pozycję KGHM na globalnych rynkach jako lidera nie tylko branży wydobywczej, ale również lidera odpowiedzialności ekologicznej. Transformacja energetyczna bez miedzi nie jest możliwa. Wprowadzając farmy fotowoltaiczne do naszych aktywów również dajemy znak, że zabezpieczamy się przed zawirowaniami rynkowymi w sektorze energetycznym. Planujemy i mamy wizję dalszego rozwoju – dodał Piotr Podgórski, dyrektor naczelny do spraw transformacji KGHM Polska Miedź S.A.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować