Strona główna » KGHM i Tauron planują współpracę w zakresie energetyki niskoemisyjnej, w tym technologii SMR

KGHM i Tauron planują współpracę w zakresie energetyki niskoemisyjnej, w tym technologii SMR

przez Dignity News
Spółki KGHM Polska Miedź i Tauron Polska Energia podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie budowy niskoemisyjnych źródeł energii. Współpraca ma dotyczyć także małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR). W przyszłości w grę wchodzą również inne projekty inwestycyjne wykorzystujące niskoemisyjne źródła energii.

– Małe reaktory jądrowe są jedyną konkurencyjną odpowiedzią na dzisiejsze potrzeby. Dziś oficjalnie zaczynamy współpracę związaną z zastosowaniem tych technologii, z wymianą informacji, tworzeniem sprzyjającego otoczenia prawnego związanego z rozwojem SMR w Polsce – mówił prezes KGHM Marcin Chludziński po podpisaniu listu intencyjnego, do którego doszło podczas konferencji Szczyt Klimatyczny Togetair 2022 w Warszawie.

Na początku 2022 r. KGHM zawarło z amerykańską firmą NuScale umowę o wdrożenie technologii SMR w Polsce. Przewiduje ona opracowanie i wybudowanie elektrowni atomowej zawierającej co najmniej 6 małych modułowych reaktorów nuklearnych SMR o łącznej mocy 462 MWe, z opcją aż do 12. Pierwsza faza inwestycji ma być ukończona do 2029 r.

Także plany Taurona – największego dystrybutora energii w Polsce – obejmują zmianę posiadanych przez firmę źródeł wytwórczych – opartych głównie o paliwa kopalne – na źródła zeroemisyjne. Do 2025 roku grupa Tauron planuje posiadać 1 600 MW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii. Obecnie firma dysponuje dziewięcioma elektrowniami wiatrowymi o łącznej mocy ponad 380 MW, 34 elektrowniami wodnymi o mocy 132 MW oraz trzema elektrowniami fotowoltaicznymi o mocy 19 MW.

– Tauron kontynuuje założenia Zielonego Zwrotu, czyli planu transformacji w kierunku czystych źródeł energii, a spośród źródeł nieemisyjnych tylko SMR są pogodowo niezależne. Pokładamy ogromne nadzieje w zastosowaniu tej technologii w energetyce, ciepłownictwie, przemyśle – zaznaczył prezes spółki Paweł Szczeszek.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować