Strona główna » Katowice przygotowują się do bycia Europejskim Miastem Nauki

Katowice przygotowują się do bycia Europejskim Miastem Nauki

przez Dignity News
W Katowicach otwarto Kato Science Corner. To punkt informacyjny i przestrzeń dla wspólnych spotkań, realizacji wydarzeń, badań i innych działań realizowanych w ramach Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 (EMN).

Stolica Górnego Śląska to pierwsze w historii miasto z Europy Środkowo-Wschodniej, które otrzymało ten tytuł. Wyróżnienie wiąże się m.in. z organizacją EuroScience Open Forum (ESOF) – wydarzenia poświęconego badaniom naukowym i innowacjom. ESOF Katowice 2024 będzie jednym z najbardziej prestiżowych przedsięwzięć o charakterze naukowym i technologicznym na świecie.

Kato Science Corner pełni również funkcję siedziby Metrolabu, czyli miejsca twórczego podejścia do miasta. W Metrolabie każdy może podzielić się swoim pomysłem na miasto, zaprojektować zmiany lub nowe usługi, spróbować je wdrożyć i przetestować. Sama przestrzeń ma być miejscem inspirujących spotkań, dyskusji, kreatywnej burzy mózgów. W przedsięwzięciu uczestniczą wszystkie uczelnie wchodzące w skład Konsorcjum Akademickiego – Katowice Miasto Nauki. Za koordynację działań odpowiedzialny jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Ideą EMN jest pogłębienie zmian towarzyszących transformacji społeczeństwa tych miast i regionów w stronę społeczeństwa nauki, ukazanie bogactwa i różnorodności europejskiego krajobrazu naukowego oraz wspieranie samokształcenia, integracji naukowej, zainteresowania nauką wśród młodszych pokoleń i rozwój europejskich badań bez granic, wzmocnienie europejskiego i międzynarodowego profilu społeczności naukowej w danym mieście oraz w regionie, zwiększenie zaangażowania obywateli i środowiska naukowego w problemy lokalne, uruchomienie inwestycji publicznych w regionalną naukę oraz jej infrastrukturę, a także pobudzenie turystyki.

Europejskimi Miastami Nauki były już Sztokholm, Monachium, Barcelona, Turyn, Dublin, Kopenhaga, Manchester, Tuluza i Triest.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować