Strona główna » Już wkrótce polskie wojsko z dostępem do satelitów obserwacyjnych

Już wkrótce polskie wojsko z dostępem do satelitów obserwacyjnych

przez DignityNews.eu
Zwiększamy zdolności rozpoznawcze Wojska Polskiego. Jeszcze w tym półroczu podpiszemy umowę z naszymi partnerami z Francji na 2 satelity obserwacyjne wraz ze stacją odbiorczą w Polsce, które wejdą w skład szerszej konstelacji satelitarnej obserwacji Ziemi – napisał w środę 23 marca na Twitterze minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Prawdopodobnie zapowiadane przez ministra Błaszczaka rozwiązanie, które poszerzy polskie zdolności rozpoznawcze, będzie składnikiem szerszej konstelacji rozpoznania obrazowego, które uwzględnia także mniejsze obiekty powstające obecnie w Polsce.

Resort obrony narodowej od kilku lat poszukiwał rozwiązań, które umożliwiłyby polskiemu wojsku dostęp do satelity. W ubiegłym roku spółka Creotech Instruments we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną rozpoczęła budowę konstelacji trzech satelitów.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu PIAST (Polish ImAging SaTellites), będącego elementem planu opracowania narodowego systemu satelitarnej obserwacji Ziemi na potrzeby polskiej armii. PIAST jest z kolei projektem prowadzonym w ramach programu Szafir. Jego zadaniem jest lepsze wykorzystanie potencjału współpracy jednostek naukowych oraz prywatnych przedsiębiorców w zakresie rozwoju nowoczesnych, kluczowych dla bezpieczeństwa i obronności państwa rozwiązań.

Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i realizowany przez konsorcjum firm oraz instytucji badawczych: Creotech Instruments S.A., Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Scanway sp. z o.o., Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, PCO S.A. (spółka Polskiej Grupy Zbrojeniowej). Pracami konsorcjum kieruje Wojskowa Akademia Techniczna.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować