Strona główna » Jest zgoda Brukseli na polski program wsparcia rolników

Jest zgoda Brukseli na polski program wsparcia rolników

przez Dignity News
Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia rolników o wartości  836 mln euro (3,9 mld złotych). Oznacza to zgodę na dopłaty do nawozów – poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Program umożliwi Polsce wspieranie rolników, którzy odczuli skutki wzrostu kosztów produkcji wynikające z inwazji Rosji na Ukrainę oraz związanych z tym sankcji. Pozostajemy solidarni z Ukrainą i jej obywatelami. Jednocześnie kontynuujemy ścisłą współpracę z państwami członkowskimi, aby można było terminowo wprowadzić krajowe środki wsparcia w skoordynowany i skuteczny sposób, chroniąc przy tym równe warunki działania na jednolitym rynku – powiedziała Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, która jest odpowiedzialna za politykę konkurencji.

Zgodnie z informacją Komisji, aby zrekompensować część wzrostu kosztów nawozów, kwalifikujący się beneficjenci będą uprawnieni do otrzymania pomocy w wysokości do 107 euro, czyli 500 zł na hektar gruntów rolnych, oraz do  53,5 euro, czyli 250 zł na hektar użytków zielonych i pastwisk. Górnym pułapem pomocy będzie kwota odpowiadająca pomocy dla obszaru 50 hektarów. W ramach programu pomoc będzie miała formę dotacji bezpośrednich.

Przypomnijmy, że 23 marca 2022 r. Komisja przyjęła tymczasowe kryzysowe ramy prawne dotyczące pomocy państwa umożliwiające państwom członkowskim wykorzystanie elastyczności przewidzianej w przepisach dotyczących pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę.

Komisja uznała, że program zgłoszony przez władze polskie jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych kryzysowych ramach prawnych. W szczególności pomoc nie przekroczy 35 tys. euro na beneficjenta; oraz zostanie przyznana najpóźniej do 31 grudnia 2022 r.

Komisja rozpatrując wniosek Polski uznała, że zgłoszony przez polski rząd program „jest konieczny, właściwy i proporcjonalny, biorąc pod uwagę konieczność zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego”.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować