Strona główna » Jak Akademia Kopernikańska zmieni polską naukę?

Jak Akademia Kopernikańska zmieni polską naukę?

przez Dignity News
Taki tytuł nosił jeden z paneli dyskusyjnych XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Uczestnicy debaty przybliżyli założenia, główne cele i spodziewane efekty, które ma przynieść nowa instytucja. To pierwsza tak ważna dyskusja po podpisaniu przez Prezydenta Polski ustawy o Akademii Kopernikańskiej.

Akademia Kopernikańska nie zastąpi żadnej instytucji w Polsce. Ma być wzmocnieniem polskiej nauki i pokazaniem Mikołaja Kopernika jako najsłynniejszego polskiego naukowca – mówił szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Szkoła Główna Mikołaja Kopernika będzie kształciła elity, które w przyszłości wezmą odpowiedzialność za losy polskiego społeczeństwa i polskiej nauki – dodał.

Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów mgr inż. Jarosław Olszewski wskazał, że w środowisku naukowym i akademickim jest miejsce na powstanie Akademii Kopernikańskiej. Istnieją niezagospodarowane obszary, które należy wypełnić, jak choćby krótkoterminowe wyjazdy zagraniczne. Powodzenie Akademii Kopernikańskiej zależy od jej oferty grantowej, która będzie odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania młodych naukowców.

Podczas debaty minister Czarnek podkreślał, że Akademia Kopernikańska będzie miejscem współpracy polskich i zagranicznych naukowców. Wzmocni także inicjatywy naukowe i badawcze polskich naukowców oraz naukowców polskiego pochodzenia, którzy pracują w zagranicznych jednostkach naukowych.

Na aspekt umiędzynarodowienia polskiej nauki w kontekście powstania Akademii Kopernikańskiej zwracał uwagę także doradca Prezydenta Polski prof. Andrzej Waśko, który zaznaczył, że w uniwersytetach na całym świecie pracuje wielu polskich naukowców. Nie ma jednak ośrodka, który zbierałby te rozproszone zasoby.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować