Strona główna » Inwestycje na ponad 100 mld zł w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Inwestycje na ponad 100 mld zł w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

przez DignityNews.eu

W ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) do końca lutego 2023 r. wydano łącznie 2 015 decyzji o wsparciu na 100,4 mld zł deklarowanej wartości inwestycji. Nowe inwestycje przyczynią się do utworzenia przynajmniej 40 645 nowych miejsc pracy.

Polska Strefa Inwestycji to główny instrument wspierania inwestycji w Polsce. Gwarantuje stały napływ nowych przedsięwzięć na terenie całego kraju oraz zapewnia powstawanie nowych miejsc pracy. Wyniki PSI jasno wskazują, że przedsiębiorcy chętnie z niego korzystają. 2 015 wydanych decyzji to średnio 37 decyzji z deklaracją utworzenia 771 nowych miejsc pracy miesięcznie  – informuje minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. 

Jak podkreślił minister Buda, PSI pozwala na realizację zarówno dużych projektów inwestycyjnych, jak i oferuje wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw. Dzięki temu pozwala na zrównoważony rozwój gospodarczy całego kraju 

Z kolei wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak zaznaczył, że ostatni rok przyniósł 447 decyzji o wsparciu. To naprawdę dobry wynik. Wojna w Ukrainie miała olbrzymi wpływ na gospodarki całego świata. PSI pozwoliło przedsiębiorcom inwestować z ulgą, pomimo trudnej sytuacji gospodarczej na całym świecie – dodał Piechowiak.

Polska Strefa Inwestycji powstała na mocy ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Dzięki temu od 5 września 2018 r. zwolnienia podatkowe dostępne są na terenie całego kraju, a nie jak wcześniej tylko na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE). Od 1 stycznia 2019 r. nowe inwestycje można lokować już tylko w PSI. SSE pełnią jednak kluczową rolę w systemie PSI, zarządzając poszczególnymi jej częściami.

Drugim instrumentem zapewniającym wsparcie nowych inwestycji jest Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej. Z programu możliwe jest dofinansowanie dużych inwestycji strategicznych, jak i średniej wielkości projektów innowacyjnych. Budżet programu to prawie 2,6 mld zł. 

Adrian Andrzejewski

 

Może cię rówież zaintersować