Strona główna » Gdańska Stocznia „Remontowa” zwodowała kadłub pierwszego z promów dla floty polskich armatorów

Gdańska Stocznia „Remontowa” zwodowała kadłub pierwszego z promów dla floty polskich armatorów

przez Dignity News
W Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego zwodowano kadłub pierwszego promu typu Ro-Pax, budowanego dla spółki Polskie Promy w ramach programu „Batory”. Jest to pierwsza z trzech takich jednostek, które mają zasilić flotę polskich armatorów.

Wodowanie pierwszej jednostki promowej ro-pax stanowi symbol odradzającego się przemysłu stoczniowego. To dowód na naszą zdolność do budowy nowoczesnych i innowacyjnych jednostek pływających, które będą stanowiły dumę polskich armatorów oraz przyczynią się do wzrostu gospodarczego naszego kraju — powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Ważący ok. 11 tysięcy ton kadłub jednostki powstał z sześciu gotowych już bloków, zbudowanych zarówno w stoczni, jak i przez polskich poddostawców. Zwodowana jednostka wyposażona jest w napęd, silniki oraz część systemów ogólnookrętowych. W kolejnych miesiącach realizowane będzie dalsze wyposażanie jednostki, w tym montaż gotowej już nadbudówki. Prom ma zostać oddany do użytku w 2025 r. – informuje Ministerstwo Infrastruktury.

Gotowa jednostka będzie napędzana czterema silnikami LNG typu dual-fuel ze wspomaganiem bateryjnym, zasilanych skroplonym gazem ziemnym oraz paliwem typu diesel używanym do inicjacji zapłonu. Ponadto prom będzie wyposażony w dwa pędniki azymutalne na rufie oraz dwa stery strumieniowe na dziobie, co usprawni manewrowanie w portach.

Program „Batory” jest częścią projektu strategicznego „Nowoczesne produkty przemysłu okrętowego”, który z kolei zawarty jest w części „reindustrializacja” Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. Celem projektu „Batory” jest stymulowanie rozwoju technologii, projektowania i budowy polskich jednostek pływających i konstrukcji morskich, przesunięcie sektora stoczniowego w kierunku produkcji innowacyjnych produktów i wyspecjalizowanych jednostek o wysokiej wartości dodanej.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować