Strona główna » Gaz-System z decyzją środowiskową dla terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej

Gaz-System z decyzją środowiskową dla terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej

przez Dignity News
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach projektu „Realizacja terminalu FSRU z gazociągiem podmorskim w obrębie akwenu Portu w Gdańsku” – informuje Gaz-System. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

Budowa terminalu FSRU w Gdańsku to realizowany przez Gaz-System program inwestycyjny, który podzielony został na część morską i lądową. Pierwsza z nich obejmuje budowę w Zatoce Gdańskiej nabrzeża, do którego na stałe zacumowana będzie jednostka FSRU (Floating Storage Regasification Unit), czyli statek przystosowany do regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG), a także gazociągu podmorskiego łączącego terminal z częścią lądową.

Druga część inwestycji to budowa gazociągu Gustorzyn – Gdańsk, którym gaz po regazyfikacji będzie rozprowadzany na terytorium kraju. Część lądowa projektu posiada już komplet decyzji niezbędnych do rozpoczęcia budowy.

– Nasze projekty realizujemy równoważąc kwestie technologiczne i przyrodnicze. Ograniczenie wpływu na środowisko naturalne jest priorytetem przy wszystkich inwestycjach, a w szczególności tych prowadzonych na terenach tak cennych przyrodniczo jak Zatoka Gdańska. Dlatego dołożymy starań, aby w maksymalnym stopniu zmniejszyć wpływ terminalu FSRU i gazociągu podmorskiego na środowisko i zachować walory krajobrazowe tego miejsca – powiedział prezes Gaz-Systemu Sławomir Hinc, cytowany w komunikacie.

Spółka zrealizuje szereg działań w celu ograniczenia wpływu budowy i eksploatacji terminalu FSRU na środowisko naturalne – wśród nich przede wszystkim bezwykopowe przekroczenie plaży Stogi przez gazociąg łączący terminal FSRU z lądem. Gazociąg w części podmorskiej zostanie ułożony pod dnem Zatoki, a nabrzeże technologiczne będzie zlokalizowane w odległości ok. 3 km od brzegu. Budowa i eksploatacja infrastruktury nie wpłynie też na dostępność wód Zatoki Gdańskiej dla żeglarzy korzystających z przystani w Górkach Zachodnich.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować