Strona główna » Gaz-System dostanie blisko 600 mln zł na kluczowy gazociąg zwiększający bezpieczeństwo energetyczne Polski

Gaz-System dostanie blisko 600 mln zł na kluczowy gazociąg zwiększający bezpieczeństwo energetyczne Polski

przez DignityNews.eu

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System otrzyma ponad 124 mln euro dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na budowę 253-kilometrowego odcinka gazociągu przesyłowego między Leśniewicami a Wronowem.

Głównym zadaniem nowego gazociągu jest połączenie węzła i tłoczni gazu w Gustorzynie (w województwie kujawsko-pomorskie) z węzłem i tłocznią we Wronowie (woj. lubelskie). Projekt podzielono jest na trzy etapy: I Gustorzyn – Leśniewice o długości 54 km, II Leśniewice – Rawa Mazowiecka  o dł. (100 km) i III Rawa Mazowiecka – Wronów (154 km). Budowa gazociągu ma się zakończyć w 2023 r.

Komisja Europejska (KE) przyznała inwestycji status „projektu o znaczeniu wspólnotowym” (Project of Common Interest-PCI). Dlatego Gaz-System otrzyma istotne wparcie na etap II i III gazociągu, powstające w województwach mazowieckim, łódzkim i lubelskim. Komisja Europejska przyznała ponad 124 mln euro (ok. 580 mln zł) dofinansowania z EFRR na budowę 253-kilometrowego odcinka gazociągu między Leśniewicami a Wronowem. Są to środki z okresu programowania 2014-2020.

– Ten projekt w znaczący sposób przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację źródeł dostaw gazu oraz umożliwi eksport gazu na Litwę, Słowację i Ukrainę – powiedziała Elisa Ferreira, komisarz do spraw spójności i reform w KE.

Projekt gazociągu Gustorzyn – Wronów i jest częścią korytarza gazowego północ-południe we wschodniej Polsce w systemie połączeń gazowych w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Ma pomóc w uniezależnieniu się od dostaw gazu z Rosji, ale dzięki możliwości eksportu do krajów sąsiednich poprzez interkonektory z Litwą, Słowacją i Ukrainą, ma pełnić również istotną rolę dla całej Unii Europejskiej, zwiększając bezpieczeństwo i dywersyfikację dostaw gazu, przyczyniając się do tworzenia zintegrowanego i konkurencyjnego rynku energii.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować