Strona główna » Forum Rektorów Polski i Uzbekistanu

Forum Rektorów Polski i Uzbekistanu

przez DignityNews.eu

26 kwietnia 2023 r. w Taszkiencie odbędzie się pierwsze w historii Forum Rektorów Polski i Uzbekistanu. Towarzyszyć mu będą 27 i 28 kwietnia Prezentacje Polskich Uczelni „Study in Poland” w Taszkiencie i Samarkandzie, a także międzynarodowa konferencja rankingowa IREG 2023, w której szeroki udział wezmą rektorzy z krajów Azji Centralnej.

Delegacji rektorów ponad 20 polskich uczelni na konferencję, której celem będzie rozwój współpracy w zakresie kształcenia i badań, przewodniczy szef Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), prof. Arkadiusz Mężyk. W delegacji znajdą się także m.in. prof. Marek Konarzewski, prezes Polskiej Akademii Nauk i dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor Narodowej Agencji Erasmus+. 

W Polsce studiuje obecnie ok. 3 tysiące osób z Uzbekistanu. Jest to siódma pod względem wielkości grupa studentów zagranicznych w naszym kraju. Będzie ona szybko rosła, gdyż władze Uzbekistanu w ostatnich latach zwiększyły zainteresowanie rozwojem swojego szkolnictwa wyższego, a także rozszerzaniem kontaktów z uczelniami innych krajów, zwłaszcza europejskich.

KRASP podkreśla, że Forum w Taszkiencie pozwoli na lepsze poznanie się uczelni z Polski i Uzbekistanu. Najpierw podczas obrad plenarnych obie strony zaprezentują swoje osiągnięcia i oczekiwania. W drugiej części odbędzie się „okrągłe stoły” rektorów poszczególnych rodzajów szkół wyższych, co stworzy uczelniom możliwość bezpośredniego wykorzystania Forum dla sformatowania zakresu i wymiaru ewentualnej współpracy.

Jak wynika z analizy przygotowanej przez Elsevier Polska kilka obszarów współpracy naukowej wydaje się być obiecujące dla uczelni Polski i Uzbekistanu. Chodzi tu przede wszystkim o gospodarkę wodną, nowe technologie i zarządzanie. 

KRASP zwraca uwagę także na to, że Uzbekistan jest niezwykle obiecującym rynkiem, jeśli chcemy rozwijać umiędzynarodowienie polskich uczelni w wymiarze akademickim. Tym bardziej, że wkrótce uruchomione zostanie bezpośrednie połączenie lotnicze pomiędzy Taszkientem i Warszawą.

Adrian Andrzejewski

 

Może cię rówież zaintersować