Strona główna » Firmy rodzinne stanowią 40 proc. spółek notowanych na warszawskiej giełdzie

Firmy rodzinne stanowią 40 proc. spółek notowanych na warszawskiej giełdzie

przez Dignity News
Firmy rodzinne stanowią 40 proc. wszystkich spółek notowanych na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) – wynika z raportu Grant Thornton, przygotowanego we współpracy z GPW.

Według najnowszej aktualizacji segmentu spółek rodzinnych, przeprowadzonej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie na koniec lipca 2023 r., na głównym parkiecie notowanych było 180 spółek rodzinnych, ale ze względu na nieuwzględnienie instytucji finansowych, spółek zagranicznych oraz spółek, których notowania zostały zawieszone, w analizie ujęto 166 przedsiębiorstw rodzinnych. To 40 proc. firm tworzących warszawski parkiet.

Giełda w Warszawie definiuje spółki rodzinne jako podmioty, w przypadku których osoba, która założyła lub przejęła firmę, wraz z jej krewnymi i zstępnymi, posiadają co najmniej 25 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tej spółki.

Przeprowadzone badania potwierdzają, że akcje firm rodzinnych mogą być dobrym wyborem dla inwestorów szukających stabilnych, długoterminowych inwestycji, ponieważ ich wyceny w mniejszym stopniu są podatne na wahania związane z zawirowaniami geopolitycznymi i zyskują wraz z upływem czasu” – powiedział partner zarządzający w Departamencie Doradztwa w Grant Thornton Dariusz Bednarski, cytowany w komunikacie.

Dariusz Bednarki zauważył, że w akcjonariatach spółek rodzinnych pojawiają się fundacje rodzinne, mimo że przepisy dotyczące tego rozwiązania dopiero niedawno weszły w życie.

To wskazuje jasno, że akcjonariusze reprezentujący rodziny w sposób przemyślany podchodzą do tematu sukcesji, wybierając formę ograniczającą rozdrobnienie akcjonariatu pomiędzy sukcesorów – dodaje Bednarski.

Pod względem liczby spółek rodzinnych notowanych na GPW najwięcej jest ich na Mazowszu. To 54 spółki tego typu, czyli blisko co trzecia firma rodzinna w Polsce. Jak dodano, w innych trzech województwach – wielkopolskim, lubuskim i podlaskim – spółki rodzinne stanowią zdecydowaną większość, bo ponad trzy czwarte wszystkich notowanych na GPW w danym regionie spółek.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować