Strona główna » Finał Światowego Kongresu Kopernikańskiego w przyszłym tygodniu w Toruniu

Finał Światowego Kongresu Kopernikańskiego w przyszłym tygodniu w Toruniu

przez Dignity News
Ostatnia odsłona Światowego Kongresu Kopernikańskiego odbędzie się w przyszłym tygodniu w Toruniu. Kongres organizowany jest w 550 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika przez trzy uczelnie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, a także Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk.

Po obradach ekonomistów, filozofów oraz badaczy historii tych dyscyplin w Krakowie i dyskusji na temat faktów z życia i ochrony zabytków z dziedzictwa Mikołaja Kopernika w Olsztynie, przyszedł czas na kolejne tematy związane z postacią słynnego astronoma. Do Torunia przyjadą historycy, kulturoznawcy, literaturoznawcy, historycy sztuki, astronomowie i historycy astronomii oraz przedstawiciele nauk medycznych. Każda z sekcji przygotowała wydarzenia kongresowe.

Sekcja historii zaprasza na panel „Copernicus and Astronomy: Continuity, Reform, and Dissemination” („Kopernik i astronomia: ciągłość, reforma i wczesna recepcja”) Jej celem jest przegląd stanu badań na temat astronomii przedkopernikańskiej, astronomii Kopernika i wczesnej jej recepcji.

Sekcja kulturoznawcza przygotowała konferencję „Mikołaj Kopernik w kulturze pamięci” („Nicolaus Copernicus and Culture of Remembrance”) podzieloną na trzy panele dotyczące pamięci historycznej, literatury i teatru oraz sztuki.

Członkowie sekcji historii medycyny przeanalizują problematykę podróży medycznych w Europie Środkowo-Wschodniej od czasów wielkiego astronoma (który studiował medycynę w Padwie) po czasy współczesne, a sekcja lekarska zaprezentuje sylwetki najwybitniejszych lekarzy związanych z regionem kujawsko-pomorskim od XV do XX wieku.

Sekcja nauczycielska organizuje konferencję „Kopernik w XXI wieku – warsztaty z narzędzi przydatnych w nowoczesnej edukacji i popularyzacji nauk”, która skierowana jest do nauczycieli, edukatorów i popularyzatorów nauki.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować