Strona główna » Eurostat: Polska jednym z najtańszych państw Unii Europejskiej w 2021 roku

Eurostat: Polska jednym z najtańszych państw Unii Europejskiej w 2021 roku

przez Dignity News
Poziom cen towarów i usług w Polsce należy do najniższych w Unii Europejskiej – wynika z najnowszych danych Eurostatu.

Jak co roku Eurostat przyjrzał się poziomowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w państwach członkowskich. Dane te co miesiąc służą obliczaniu inflacji HICP. Tym razem ujęte zostały w inny sposób. Zamiast dynamiki cen przeanalizowano ich poziom w relacji do średniego poziomu w Unii Europejskiej (UE).

Jak podaje Eurostat najwyższy poziom cen w 2021 roku odnotowano w Danii i Irlandii (po 140  proc. średniej UE). Na kolejnych pozycjach uplasowały się Luksemburg (132 proc.), Szwecja (128 proc.) i Finlandia (126 proc.). Najniższe poziomy cen odnotowano w Polsce (60 proc.) oraz w Rumunii i Bułgarii (po 56 proc.).

Największe różnice cen w państwach UE odnotowano w restauracjach i hotelach oraz w przypadku alkoholu i tytoniu.

W 2021 r. poziom cen w restauracjach i hotelach był prawie 3,4 razy wyższy w najdroższym kraju niż w najtańszym. Wahał się on od 46 proc. średniej UE w Bułgarii, 54 proc. w Rumunii, do 155 proc. średniej w Danii i 137 proc. w Szwecji.

Alkohol i tytoń zajęły drugie miejsce pod względem różnicy w poziomie cen, z najniższym poziomem cen zarejestrowanym w Bułgarii (64 proc. średniej UE), Polsce (72 proc.) i na Węgrzech (79 proc.), a najwyższym w Irlandii (205 proc.) i Finlandii (173 proc.). Ta duża zmienność cen wynika głównie z różnic w opodatkowaniu tych produktów – podkreśla Eurostat.

Z kolei żywność i napoje bezalkoholowe były najtańsze w Rumunii (69 proc. średniej UE) i Polsce (72 proc.), podczas gdy najdroższe w Luksemburgu (125 proc. średniej), Danii (120 proc.) i Irlandii (119 proc.).

Mniejsze dysproporcje cenowe odnotowano w transporcie osobistym między państwami członkowskimi, przy czym Polska (81 proc. średniej UE) jest najtańsza, a Dania (138 proc.) najdroższa. Różnice cenowe były również ograniczone w przypadku elektroniki użytkowej, od 88 proc. średniej w Polsce do 113 proc. w Holandii.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować