Strona główna » Eurostat: Inflacja HICP w Polsce 10,2 proc.

Eurostat: Inflacja HICP w Polsce 10,2 proc.

przez Dignity News
Inflacja HICP w Polsce wyniosła 10,2 proc. rok do roku w marcu wobec 8,1 proc. rok do roku inflacji miesiąc wcześniej – podał Urząd Statystyczny Unii Europejskiej – Eurostat.

Eurostat inflację cen konsumpcyjnych mierzy  zharmonizowanym wskaźnikiem cen konsumpcyjnych (HICP). „Zharmonizowany” oznacza tyle, że wszystkie kraje UE obliczają go według tej samej metody. Dzięki temu można porównywać ze sobą dane dotyczące różnych krajów.

W całej UE inflacja wyniosła w marcu 7,8 proc. rok do roku wobec 6,2 proc. miesiąc wcześniej. Inflacja HICP w strefie euro wyniosła natomiast 7,4 proc. rok do roku w marcu br. wobec 5,9 proc. inflacji rok do roku miesiąc wcześniej, poinformował Eurostat.

Najniższe roczne wskaźniki odnotowano na Malcie (4,5 proc.), we Francji (5,2 proc.) i w Portugalii (5,5 proc.). Najwyższe roczne wskaźniki odnotowano na Litwie (15,6 proc.), w Estonii (14,8 proc.) i Czechach (11,9 proc.). W porównaniu z lutym, roczna inflacja spadła w dwóch państwach członkowskich, a wzrosła w dwudziestu pięciu” – czytamy w komunikacie.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, inflacja konsumencka wyniosła 11 proc. w ujęciu rocznym w marcu 2022 r.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować