Strona główna » Europejska Prokurator Generalna z wizytą w Polsce

Europejska Prokurator Generalna z wizytą w Polsce

przez Dignity News
Czekamy na odpowiedź Komisji Europejskiej w sprawie przystąpienia Polski do Prokuratury Europejskiej (EPPO). Ale nie tracimy czasu i podejmujemy działania przygotowawcze, by Polska mogła uczestniczyć w tym systemie – poinformował Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny Adam Bodnar na konferencji prasowej po spotkaniu z Europejską Prokurator Generalną Laurą Codruțą Kövesi. 

W Polsce dla Prokuratury Europejskiej będzie pracowało 24 prokuratorów zrzeszonych w 3 lub 4 biurach.

Prokuratorzy zostaną wbudowani w system krajowy i będą posiadać identyczne uprawnienia co prokuratorzy krajowi. Będą współpracowali z policją i służbami fiskalnymi. Obywatele, którzy będą mieli wiedzę o przestępstwie leżącym w kompetencjach Prokuratury Europejskiej mogą powiadomić o tym przedstawicieli prokuratury w Luksemburgu albo biuro prokuratorskie w Polsce – powiedziała na konferencji prasowej Europejska Prokurator Generalna Laura Codruța Kövesi.

Zadaniem Prokuratury Europejskiej jest ściganie przestępstw popełnianych na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej, m.in. oszustw podatkowych, prania pieniędzy i korupcji. EPPO wszczyna postępowania przygotowawcze, wnosi akty oskarżenia i pełni funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami państw członkowskich UE.

W ocenie Europejskiej Prokurator Generalnej Laury Codruțy Kövesi akcesja Polski wzmocni funkcjonowanie Prokuratury Europejskiej. Mam nadzieję, że będziemy lepiej chronić interesy finansowe Unii Europejskiej i jej mieszkańców – stwierdziła.

Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar złożył wniosek do Premiera Rzeczypospolitej Donalda Tuska o przystąpienie Polski do Prokuratury Europejskiej już w pierwszym dniu urzędowania w resorcie sprawiedliwości, czyli 13 grudnia 2023 r. Następnie szef rządu, po uzyskaniu zgody Rady Ministrów, opinii komisji parlamentarnych, skierował wniosek do Komisji Europejskiej. Teraz Polska czeka na odpowiedź Komisji.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować