Strona główna » Europejska mapa zarobków. Polska na 19 miejscu w Unii Europejskiej

Europejska mapa zarobków. Polska na 19 miejscu w Unii Europejskiej

przez Dignity News
Polska w 2022 roku była na 19. miejscu w Unii Europejskiej (UE) pod względem wysokości wynagrodzeń z uwzględnieniem siły nabywczej (PPS) – wynika z danych opublikowanych przez Eurostat. Najlepiej zarabiali mieszkańcy Luksemburga, a najgorzej Bułgarzy.

Standard siły nabywczej (PPS) jest wskaźnikiem, którym posługuje się europejski urząd statystyczny Eurostat. To sztuczna jednostka walutowa, która w założeniu ma wyeliminować różnice w cenach – by za jedną jednostkę PPS można było kupić w różnych krajach tę samą ilość dóbr i usług.

Mediana ekwiwalentnego dochodu do dyspozycji wyrażona w PPS uwzględnia rozkład dochodów oraz wielkość i skład gospodarstwa domowego. Jednostka PPS uwzględnia różnice w poziomie cen, zapewniając porównywalność między krajami.

W krajach Europy Zachodniej i Północnej zarabia się znacznie lepiej niż w Polsce, ceny w sklepach bywają jednak wyższe. By wskazać, ile można nabyć dóbr i usług w danym kraju, ekonomiści przeliczają dane na jednostki w rodzaju PPS – im wyższe wynagrodzenie w PPS, tym wyższa siła nabywcza, więc więcej dóbr i usług można nabyć.

W danych za 2022 rok Eurostat podał medianę (środkowa wartość) dochodu na jednego mieszkańca w UE – w całej Wspólnocie wyniosła ona 18 706 PPS. To więcej niż w 2021 roku (18 011 PPS)

Do krajów UE o najwyższej medianie dochodów do dyspozycji w 2022 r. należały Luksemburg (33 214 PPS), Holandia (25 437 PPS), Austria (25 119 PPS), Belgia (24 142 PPS), Dania (23 244 PPS). PPS) i Niemcy (23 197 PPS).

Natomiast najniższe wartości odnotowały Bułgaria (9671 PPS), Słowacja (9826 PPS), Rumunia (10 033 PPS), Węgry (10 217 PPS) i Grecja (10 841 PPS). Polska znalazła się na 19. miejscu w zestawieniu z wynikiem na poziomie 14 906 PPS. W 2021 roku mediana dochodu wyniosła nad Wisłą 13 866 PPS. Siła nabywcza pensji w Polsce jest o 2,2 razy niższa niż w Luksemburgu.

Arkadiusz Słomczyński

Może cię rówież zaintersować