Strona główna » Europejczycy dostrzegają nierówności dochodowe w swoich krajach

Europejczycy dostrzegają nierówności dochodowe w swoich krajach

przez DignityNews.eu

Według badania Eurobarometru, opublikowanego w lutym 2023 r., a przeprowadzonego w maju i czerwcu 2022 r., większość mieszkańców Unii Europejskiej zgadza się z tezą, że nierówności dochodowe w ich kraju są duże. Twierdzi tak aż 81 proc. (z czego ok. 31 proc. „zdecydowanie zgadza się”).

W poszczególnych państwach odsetek ten waha się od 94 proc. w Portugalii do 58 proc. w Danii i Finlandii (w Polsce 76 proc.). W stosunku do poprzedniego badania, przeprowadzonego pod koniec 2017 r., odsetek osób zgadzających się z tą tezą obniżył się średnio w UE o 4 pkt. proc. (w Polsce o 6 pkt. proc.). 

Zbliżony odsetek mieszkańców UE (78 proc.) zgadza się z tym, że rządy państw powinny podjąć działania zmierzające do zmniejszania nierówności dochodowych. W tym przypadku rozpiętość na poziomie państw była większa: od 93 proc. w Portugalii do 45 proc. w Danii (w Polsce 73 proc.) i w większości państw od poprzedniego badania w 2017 r. zmniejszyła się. 

Ok. 66 proc. osób w UE zgadza się również z tym, że ważnym zadaniem rządu jest opodatkowanie zamożnych, aby móc wspierać ubogich. Na poziomie państw odsetek ten zawiera się od 88 proc. w Grecji do 54 proc. we Włoszech (w Polsce 62 proc.).

Wyraźna większość mieszkańców UE zgadza się z tym, że rządy powinny wydawać więcej lub co najmniej utrzymać obecny poziom wydatków socjalnych, z czego największy ich wzrost powinien nastąpić w kategoriach związanych z opieką zdrowotną oraz edukacją (uważało tak nieco ponad 2/3 osób). 

Na zapytanie o finansowanie dodatkowych wydatków socjalnych, tylko 16 proc. osób wybrało odpowiedź, że nie powinny one wzrastać (w Polsce 22 proc.), a 78 proc. że powinny. 51 proc. (w Polsce 41 proc.) zgodziło się z tym, że dodatkowe wydatki powinny być rozdzielone między gospodarstwa domowe.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować