Strona główna » Energetyka odnawialna w Polsce ma potencjał

Energetyka odnawialna w Polsce ma potencjał

przez Dignity News
Polska już w maju ma zrezygnować z zakupów rosyjskiego węgla, a do końca roku przestanie importować ropę i gaz z Rosji – takie są zapowiedzi rządu, który w odpowiedzi na rosyjską agresję w pilnym trybie zmienił politykę energetyczną Polski do 2040 roku, więcej uwagi poświęcając niezależności energetycznej kraju i przyspieszeniu rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE).

Z danych opracowanych przez Forum Energii wynika, że z Rosji pochodzi obecnie ok. 55 proc. sprowadzanego do Polski gazu, 66 proc. importowanej ropy naftowej i ok. 75 proc. węgla. Według szacunków w ciągu ostatnich 20 lat na zakup rosyjskich surowców energetycznych Polska wydała około 900 mld zł. 

Eksperci z Forum Energii twierdzą, że Polska nie ma wpływu na kształtowanie globalnych cen gazu, ropy i węgla, ale może uniezależniać się od dostaw zewnętrznych i zamiast na paliwa kopalne stawiać na źródła odnawialne, które są „lokalne i darmowe”. 

Łączna moc zainstalowana wszystkich źródeł energii elektrycznej w Polsce wyniosła w styczniu 2022 roku 56,4 GW, z tego 17,4 GW to odnawialne źródła energii (co stanowi 30,8%).W porównaniu do stycznia 2021 r. nastąpił wzrost o 37%. 

W strukturze mocy zainstalowanej OZE dominuje obecnie fotowoltaika. W styczniu 2022 r. moc zainstalowana instalacji słonecznych wyniosła ponad 8 GW, co stanowi 47% wszystkich mocy odnawialnych źródeł energii. Na drugim miejscu jest wiatr – moc zainstalowana to 7,1 GW, czyli 41% mocy OZE. 

Jednak jak zwracają uwagę analitycy z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, potencjał fotowoltaiki w Polsce nie jest w pełni wykorzystany, w szczególności w regionach południowych. Co prawda Polska ma blisko 2-krotnie mniejsze nasłonecznienie niż kraje na południu Europy, to jednak Niemcy, kraj o najbardziej zbliżonych do Polski warunkach, jeszcze na koniec 2020 r. miały ponad 8-krotnie większy udział energetyki słonecznej w produkcji energii elektrycznej.  

Niewykorzystany jest również potencjał biogazu w  Polsce. Liderzy w Unii Europejskiej – Niemcy – produkują 33 razy więcej tego paliwa niż Polska. Szacunki naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wskazują na potencjał 31 TWh przy wykorzystaniu głównie substratów pochodzących z odpadów w rolnictwie (w tym 58 proc. to biometan), co stanowiłoby 18 proc. obecnej produkcji energii elektrycznej w Polsce.  

Adrian Andrzejewski zlec.

 

Może cię rówież zaintersować