Strona główna » Dzień Nauki Polskiej

Dzień Nauki Polskiej

przez DignityNews.eu

Od 2020 r. w dniu urodzin Mikołaj Kopernika obchodzimy Dzień Nauki Polskiej. Ustanowienie tego święta – jak podano w uzasadnieniu ustawy z 9 stycznia 2020 r. – było „wyrazem najwyższego uznania dla dokonań rodzimych naukowców w ponad 1000-letniej historii naszego narodu i państwa”. W tym roku przypada również 550 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika.  

Projektodawcy zaznaczyli, że przez stulecia nauka stanowiła kluczowy impuls do rozwoju intelektualnego, społecznego i gospodarczego. Działo się tak również w okolicznościach dla naszego narodu skrajnie trudnych. Podczas niszczących wojen, rozbiorów i okupacji nauka odgrywała istotną rolę w kształtowaniu kolejnych pokoleń polskich elit poczuwających się do odpowiedzialności za los wspólnoty – przypomnieli autorzy ustawy. 

Tegoroczny Dzień Nauki Polskiej to w Toruniu rozpoczęcie Światowego Kongresu Kopernikańskiego. 

Otwierając Kongres, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek stwierdził, że celem naukowej refleksji jest odkrywanie prawdy, która jest szczególnie istotna we współczesnym świecie. 

Z kolei na śląskich uczelniach Dzień Nauki Polskiej przyjął wymiar przygotowań do wydarzeń związanych z przyznanym Katowicom tytułem Europejskiego Miasta Nauki 2024. 

Jak wynika z informacji Uniwersytetu Śląskiego, uczelnie regionu uzgodniły sześć ścieżek tematycznych, będących odpowiedzią na najważniejsze wyzwania i problemy współczesnego świata. Ścieżki te są podłożem budowanego obecnie programu EMN 2024.

Uzgodnione ścieżki tematyczne są poświęcone: klimatowi i środowisku, zdrowiu i jakości życia, przemysłom przyszłości, innowacjom społecznym, dziedzictwu przemysłowemu i kulturowemu oraz kreacji i krytyce.

Program powstaje w oparciu o współpracę siedmiu uczelni: Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademii Wychowania Fizycznego, Politechniki Śląskiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Adrian Andrzejewski


Może cię rówież zaintersować