Strona główna » Dzień Nauki Polskiej

Dzień Nauki Polskiej

przez Dignity News
Po raz piąty obchodzimy Dzień Nauki Polskiej, który przypada na dzień urodzin Mikołaja Kopernika. W tym roku 19 lutego obchodzimy 551. rocznicę jego urodzin. Święto to stanowi inspirację do pójścia w ślady największych polskich badaczy i okazję do podsumowań dorobku polskiej nauki i wyrażenia uznania dla współczesnych polskich badaczy. To także okazja do wzmacniania zainteresowania nauką i jej popularyzowania w społeczeństwie.

Przypomnijmy, że w Polsce funkcjonuje 135 uczelni publicznych, 212 niepublicznych i 17 uczelni kościelnych, a także 211 instytucji naukowych. W 2022 r. w Polsce studiowało ponad 1,2 mln osób.

Z okazji Dnia Nauki Polskiej w auli Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta gala, podczas której minister nauki Dariusz Wieczorek wręczył nagrody najbardziej wyróżniającym się przedstawicielom środowiska naukowego i akademickiego. Laureaci zostali uhonorowani za zasługi w pięciu kategoriach: za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku.

Podczas uroczystości minister Dariusz Wieczorek zwracał uwagę na rolę nauki w rozwoju gospodarczym i wskazywał na konieczność zacieśniania współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu.

Mamy wspaniałe kadry, wspaniałych naukowców, świetnie osiągnięcia. Nie wstydźmy się tego, mówmy o tym, bo mamy powody do dumy. Nauka jest potrzebna polskiej gospodarce, jest niezbędna w tworzeniu nowych miejsc pracy. Dziś w zapisach polskich firm powinny znaleźć się zobowiązywania do przekazywania środków na badania i rozwój – przekonywał.

Będziemy kontynuować dialog i wypracowywać wspólne stanowiska ze środowiskiem nauki, aby jak najlepiej spełnić jego oczekiwania. Dziś zaczyna się nowa era dla polskiej nauki. Chciałabym, żeby kadencja tego rządu została w pamięci jako najlepsza dla rozwoju polskiej nauki – podsumował minister nauki Dariusz Wieczorek.

Adrian Andrzejewski

Może cię rówież zaintersować